Serbest Tüketiciler


banner_dogalgaz_fiyatlari
GREY_sebest

SERBEST TÜKETİCİ KİMDİR?

Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiye serbest tüketici denir. 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 18.12.2014 tarihli, 5362 sayılı kurul kararı 1. maddesi "Konut tüketicileri; evsel tüketiciler hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir." ve 4. maddesi "Tüketim miktarına bakılmaksızın, elektrik ve ısı enerjisi üreten kojenerasyon tesisi sahibi kişiler ve kullanıcı birlikleri serbest tüketici statüsündedir." hükmü ile tüm ticari, endüstriyel ve kamu müşterilerimiz serbestlik hakkı kazanmıştır. Ayrıca, yine aynı kanunun 2. maddesi "Konut tüketicileri; evsel tüketiciler için serbest tüketici olma sınırı 75.000 m3`tür. Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.” hükmüne göre de tek sayaçtan yılda en az 75.000 m3 tüketen evsel müşterilerimizde bu haktan faydalanacaktır. 
Serbest müşterilerin tedarikçilerden gaz alabilmesi için 13.12.2012 tarihli 4169 nolu kurul kararında Madde 7- a) da belirtildiği gibi “Tedarikçiden doğal gaz satın almak isteyen serbest tüketicilerin, dağıtım şirketine yazılı başvuruda bulunarak mevcut sayaçları ile ilgili teknik bilgi alması ve dağıtım şirketinin talebi halinde, dağıtım şirketinin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde bedeli kendilerine ait olmak üzere, sayaçlarını dağıtım şirketine anlık bilgi akışı sağlayacak şekilde, dağıtım şirketinin istediği uzaktan okuma sistemine uygun hale getirmesi gerekmektedir. b) 300 mbar ve üzeri doğal gaz kullanan serbest tüketicilerin sistemlerine otomatik hacim düzeltici (korrektor) tesis etmesi zorunludur. Bu maddede sayılan koşulları yerine getirmeyen serbest tüketiciler, tedarikçisini seçme hakkını kullanamaz.” şartını yerine getirmelidir.
Şirketimiz serbest olmayan tüketici grubu için birim fiyat tarifesi, dağıtım kuruluşu ile yapılan serbest tüketici sözleşmesinde yıllık sözleşme miktarı 300.000 sm3 ve altında olan müşteriler için Kademe 1 birim fiyat tarifesi ve dağıtım kuruluşu ile yapılan serbest tüketici sözleşmesinde yıllık sözleşme miktarı 300.000 sm3 üzerinde olan müşteriler için Kademe 2 birim fiyat tarifesi uygulanmaktadır.

SERBEST TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

     Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 18.12.2014 tarihli, 5362 sayılı kurul kararında "Bir tüketicinin ait olduğu kademenin tespitinde tüketim miktarı olarak her bir sayaçtan ölçülen tüketim ayrı ayrı dikkate alınır." hükmü bulunmaktadır.
Bu karar uyarınca müşterilerimizle yapacağımız Serbest Tüketici Sözleşmesinde her sayaç için ayrı ayrı aşağıdaki aşamalar uygulanacaktır.
  • Müşterinin abonelik profili EPDK'nın 5362 sayılı kurul kararındaki serbest tüketici tanıtmına uyması gerekmektedir.
  • Son 1 yıl içerisinde gaz kullanan müşteri ise mevcut tüketimi baz alınarak, yeni gaz kullanacak müşteri ise projesi üzerindeki saatlik kapasite ve tüketim profiline bakılarak yıllık gaz tüketim taahhütleri belirlenir.
  • Serbest tüketici fiyat tarifesi yıllık gaz tüketim taahhütlerine göre belirlenir.
  • Müşteriden EPDK 5336 nolu kararında açıllanan yöntemle müşterinin güvence bedeli hesaplanır.

 Serbest Tüketici Sözleşmeleri ile ilgili daha geniş bilgi almak için  İZGAZ Çağrı Merkezini arayabilirsiniz: 444  33 41

   SIKÇA SORULAN SORULAR


    Serbest Tüketici miyim?
     Aşağıdaki forma sözleşme numaranızı girerek serbest tüketici olup olmadığınızı sorgulayabilirsiniz.

    
Sözleşme No