Yeni Abonelik Süreci


banner_sanayiciler_izgaz
bos_grey

1-İLK MÜRACAAT

Hat Kutu Talep Formu'nu doldurarak müracaatta bulunulur. Ayrıca, teknik bilgiler içeren yazılı bir dilekçe İZGAZ tarafından talep edilmesi durumunda teslim edilir. 

2-TEKNİK DÖNÜŞÜM
İZGAZ dağıtım hattından gaz alımına uygunluğu inceler. İnceleme olumlu ise müşteriye abone bağlantı bedeli bildirilir, müşteri kabul ederse bağlantı anlaşması yapılır. Anlaşma sonrası müşteriye dış ve iç tesisatını yaptırmak için yetkili bir firmaya başvuruda bulunmaları gerektiğine dair yazı ile bilgi verilir. 

3-SÖZLEŞME HAZIRLANMASI
Müşteri tarafından doğal gaz satış sözleşmesi için gerekli bilgiler formu (İZGAZ FR.75.89) doldurularak İZGAZ’a teslim edilir.

Müşteri tarafından geri gönderilen formdaki teknik bilgiler, onaylı proje değerleri ile karşılaştırılır. Yanlış girilmiş veriler varsa düzelttirilir. 
Yıllık gaz çekiş miktarına göre ilgili kademeden serbest tüketici fiyatı yazılır.
Her sayaç için, sözleşmede belirtilen gaz miktarlarına göre iki aylık maksimum değer üzerinden güvence bedeli belirlenir, içerideki mevcut bedel ile karşılaştırılır, gerekirse ilave güvence bedeli talep edilir.
Her sayaç için, sözleşmede belirtilen yıllık taahhüt üzerinden damga vergisi hesaplanır. Ek olarak, Doğal Gaz Satış Sözleşme Formu, güvence bedeli hesabı ve damga vergisi hesabı müşteriye gönderilir.

4-SÖZLEŞME İMZALANMASI
    Her bir sayaç için hazırlanan sözleşme imzalanmak üzere; ayrıca güvence bedeli hesabı ve damga vergisi hesabı müşteriye gönderilir. Sözleşme müşteri tarafından imzalanıp güvence bedeli tahsil edildikten sonra İZGAZ yetkililerince de imzalanarak  “Aslının Aynı” kaşesiyle bir kopyası müşteriye gönderilir.
    Damga vergisi, sözleşme imza tarihinden sonra İZGAZ tarafından vergi dairesine ödenecek olup bu bedel sözleşme imza tarihinden sonraki ilk tüketim faturasına damga vergisi bedeli adı altında yansıtılacaktır.