Bilgi Güvenliği Politikamız


ust-banner
banner-yan-3

İZGAZ üst yönetimi, kurumun rekabetçi yönünü, karlılığını, yasal uygunluğunu ve ticari imajını korumak amacıyla, kurum genelinde gizliliği, bütünlüğü ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumak için taahhütte bulunmuştur.

Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedefler ile aynı doğrultuda ve ilgili tarafların bilgi güvenliği beklentilerini karşılayacak nitelikte olacaktır ve Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi (BGYS) bilgi ile ilgili riskleri kabul edilebilir düzeylere indiren ve bilgi paylaşımı olanağı veren bir mekanizma olacaktır.

İZGAZ’ın mevcut stratejik iş planı ve risk yönetimi çerçevesi, BGYS’nin kurulup sürekliliğinin sağlanması için ilgili riskleri belirlemek, tanımlamak, değerlendirmek ve kontrol etmek işlevini yerine getirmektedir.

Risk değerlendirme, uygulanabilirlik bildirimi ve risk müdahale planı, bilgi ile ilgili risklerin nasıl kontrol edildiğini açıklamaktadır. Bilgi Güvenliği Yöneticisi ve Bilgi Sistemleri Yöneticisi, risk müdahale planının yönetiminden ve idamesinden sorumludur.  Ek risk değerlendirmeleri, gerekli olduğu takdirde, belirli riskler için uygun kontroller belirlemek amacıyla yürütülebilir.

Özellikle, iş sürekliliği ve acil durum planları, veri yedekleme işletme dökümanları, virüslerden ve bilgisayar korsanlarından sakınma, erişim kontrol sistemleri ve bilgi güvenliği ihlal bildirimi, bu politika için esastır.

Tüm İZGAZ çalışanlarının ve BGYS’nde tanımlanan belirli kurum dışı tarafların bu politikaya ve bu politikayı uygulayan BGYS’ ne uymaları beklenmektedir. Tüm personel ve belirli şirket dışı taraflar, uygun eğitimi alacaklardır.

BGYS, sürekli ve sistematik değerlendirme ve geliştirmeye tabidir.

İZGAZ, BGYS çerçevesini desteklemek ve güvenlik politikasını periyodik olarak gözden geçirmek amacıyla, üst yönetim tarafından yönetilen ve Bilgi Güvenliği Yöneticisi ile diğer yöneticilerin dahil olduğu bir bilgi güvenlik komitesi oluşturmuştur.

İZGAZ kendi BGYS’nin, ISO27001:2013 onay belgesini elde etmeyi taahhüt etmiştir.

Bu politika, risk değerlendirmede veya risk müdahale planındaki değişikliklere yanıt vermek amacıyla yılda en az bir kez gözden geçirilecektir.