Doğal gaz Fiyatları


Nisan 2018 Doğal gaz Fiyat Bilgilleri

SERBEST OLMAYAN(ABONE)/SERBEST MÜŞTERİLER
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı ÖTV Sistem Kullanım Bedeli Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç) (KDV Dahil)
0-100,000 0,763577 0,023000 0,116039 0,902616 1,065087
100,000 -300,000 0,763577 0,023000 0,056644 0,843221 0,995001
300,000-1,000,000 0,877556 0,023000 0,056644 0,957200 1,129496
1,000,000 - 10,000,000 0,877556 0,023000 0,029356 0,929912 1,097296
10,000,000 -100,000,000 0,877556 0,023000 0,009723 0,910279 1,074129
100,000,000 üzeri 0,877556 0,023000 0,005027 0,905583 1,068588

ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı ÖTV Sistem Kullanım Bedeli Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç) (KDV Dahil)
0-100,000 0,877556 0,023000 0,116039 1,016595 1,199582
100,000 -300,000 0,877556 0,023000 0,056644 0,957200 1,129496
300,000-1,000,000 0,877556 0,023000 0,056644 0,957200 1,129496
1,000,000 - 10,000,000 0,877556 0,023000 0,029356 0,929912 1,097296
10,000,000 -50,000,000 0,877556 0,023000 0,009723 0,910279 1,074129
50,000,000 -100,000,000 1,096945 0,023000 0,005027 1,124972 1,327467
100,000,000 üzeri 1,096945 0,023000 0,005027 1,124972 1,327467

TAŞIMA MÜŞTERİLERİ
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Sistem Kullanım Bedeli Sistem Kullanım Bedeli
(KDV Dahil)
0-100,000 0,116039 0,136926
100,000 -300,000 0,056644 0,066840
300,000-1,000,000 0,056644 0,066840
1,000,000 - 10,000,000 0,029356 0,034640
10,000,000 -50,000,000 0,009723 0,011473
50,000,000 -100,000,000 0,005027 0,005932
100,000,000 üzeri 0,005027 0,005932

Yıllık tüketim miktarlarınn belirlenme esasları:

Eski müşteriler için; Tüketicilerin yer aldığı kademelerin belirlenmesinde bir önceki takvim yılı tüketim miktarları esas alınır. 
Sisteme yeni girecek olan tüketicilerin kademelerinin belirlenmesinde; sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde (365 gün) her fatura döneminde tüketicinin o fatura döneminin sonuna kadar oluşan kümülatif tüketim miktarı dikkate alınır. Fatura bu yöntemle belirlenen kademedeki sistem kullanım bedeli üzerinden kesilir.
Bu tüketiciler için bir yıllık sürenin dolduğu (365 gün) tarihin içinde bulunduğu takvim yılının sonuna kadar sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık sürede ulaşılan tüketim kademesi esas alınır. Söz konusu takvim yılının bitiminden itibaren bu tüketiciler için eski müşteriler için olan  esaslar geçerlidir.