Doğal gaz Fiyatları


Mayıs 2018 Doğal gaz Fiyat Bilgilleri

SERBEST OLMAYAN(ABONE)/SERBEST MÜŞTERİLER
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı ÖTV Sistem Kullanım Bedeli Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç) (KDV Dahil)
0-100,000 0,763577 0,023000 0,117188 0,903765 1,066443
100,000 -300,000 0,763577 0,023000 0,057205 0,843782 0,995663
300,000-1,000,000 0,877556 0,023000 0,057205 0,957761 1,130158
1,000,000 - 10,000,000 0,877556 0,023000 0,029647 0,930203 1,097640
10,000,000 -100,000,000 0,877556 0,023000 0,009819 0,910375 1,074243
100,000,000 üzeri 0,877556 0,023000 0,005077 0,905633 1,068647

ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı ÖTV Sistem Kullanım Bedeli Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç) (KDV Dahil)
0-100,000 0,877556 0,023000 0,117188 1,017744 1,200938
100,000 -300,000 0,877556 0,023000 0,057205 0,957761 1,130158
300,000-1,000,000 0,877556 0,023000 0,057205 0,957761 1,130158
1,000,000 - 10,000,000 0,877556 0,023000 0,029647 0,930203 1,097640
10,000,000 -50,000,000 0,877556 0,023000 0,009819 0,910375 1,074243
50,000,000 -100,000,000 1,096945 0,023000 0,005077 1,125022 1,327526
100,000,000 üzeri 1,096945 0,023000 0,005077 1,125022 1,327526

TAŞIMA MÜŞTERİLERİ
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Sistem Kullanım Bedeli Sistem Kullanım Bedeli
(KDV Dahil)
0-100,000 0,117188 0,138282
100,000 -300,000 0,057205 0,067502
300,000-1,000,000 0,057205 0,067502
1,000,000 - 10,000,000 0,029647 0,034983
10,000,000 -50,000,000 0,009819 0,011586
50,000,000 -100,000,000 0,005077 0,005991
100,000,000 üzeri 0,005077 0,005991

Yıllık tüketim miktarlarınn belirlenme esasları:

Eski müşteriler için; Tüketicilerin yer aldığı kademelerin belirlenmesinde bir önceki takvim yılı tüketim miktarları esas alınır. 
Sisteme yeni girecek olan tüketicilerin kademelerinin belirlenmesinde; sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde (365 gün) her fatura döneminde tüketicinin o fatura döneminin sonuna kadar oluşan kümülatif tüketim miktarı dikkate alınır. Fatura bu yöntemle belirlenen kademedeki sistem kullanım bedeli üzerinden kesilir.
Bu tüketiciler için bir yıllık sürenin dolduğu (365 gün) tarihin içinde bulunduğu takvim yılının sonuna kadar sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık sürede ulaşılan tüketim kademesi esas alınır. Söz konusu takvim yılının bitiminden itibaren bu tüketiciler için eski müşteriler için olan  esaslar geçerlidir.