Doğal gaz Fiyatları


Mart 2018 Doğal gaz Fiyat Bilgilleri

SERBEST OLMAYAN(ABONE)/SERBEST MÜŞTERİLER
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,763577 0,023000 0,115198 0,901775 1,064095
100,000 -300,000 0,763577 0,023000 0,056233 0,842810 0,994516
300,000-1,000,000 0,799960 0,023000 0,056233 0,879193 1,037448
1,000,000 - 10,000,000 0,799960 0,023000 0,029143 0,852103 1,005482
10,000,000 -100,000,000 0,799960 0,023000 0,009653 0,832613 0,982483
100,000,000 üzeri 0,799960 0,023000 0,004991 0,827951 0,976982

ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,799960 0,023000 0,115198 0,938158 1,107026
100,000 -300,000 0,799960 0,023000 0,056233 0,879193 1,037448
300,000-1,000,000 0,799960 0,023000 0,056233 0,879193 1,037448
1,000,000 - 10,000,000 0,799960 0,023000 0,029143 0,852103 1,005482
10,000,000 -50,000,000 0,799960 0,023000 0,009653 0,832613 0,982483
50,000,000 -100,000,000 0,999950 0,023000 0,009653 1,032603 1,218472
100,000,000 üzeri 0,999950 0,023000 0,004991 1,027941 1,212970

TAŞIMA MÜŞTERİLERİ
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Sistem Kullanım Bedeli Sistem Kullanım Bedeli
(KDV Dahil)
0-100,000 0,115198 0,135934
100,000 -300,000 0,056233 0,066355
300,000-1,000,000 0,056233 0,066355
1,000,000 - 10,000,000 0,029143 0,034389
10,000,000 -50,000,000 0,009653 0,011391
50,000,000 -100,000,000 0,004991 0,005889
100,000,000 üzeri 0,004991 0,005889

Yıllık tüketim miktarlarınn belirlenme esasları:

Eski müşteriler için; Tüketicilerin yer aldığı kademelerin belirlenmesinde bir önceki takvim yılı tüketim miktarları esas alınır. 
Sisteme yeni girecek olan tüketicilerin kademelerinin belirlenmesinde; sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde (365 gün) her fatura döneminde tüketicinin o fatura döneminin sonuna kadar oluşan kümülatif tüketim miktarı dikkate alınır. Fatura bu yöntemle belirlenen kademedeki sistem kullanım bedeli üzerinden kesilir.
Bu tüketiciler için bir yıllık sürenin dolduğu (365 gün) tarihin içinde bulunduğu takvim yılının sonuna kadar sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık sürede ulaşılan tüketim kademesi esas alınır. Söz konusu takvim yılının bitiminden itibaren bu tüketiciler için eski müşteriler için olan  esaslar geçerlidir.