Doğal gaz Fiyatları Temmuz 2018
Temmuz 2018 Doğal gaz Fiyat Bilgilleri

SERBEST OLMAYAN(ABONE)/SERBEST MÜŞTERİLER
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı ÖTV Sistem Kullanım Bedeli Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç) (KDV Dahil)
0-100,000 0,763577 0,023000 0,121313 0,907890 1,071310
100,000 -300,000 0,763577 0,023000 0,121313 0,907890 1,071310
300,000-1,000,000 0,877556 0,023000 0,059219 0,959775 1,132535
1,000,000 - 10,000,000 0,877556 0,023000 0,030690 0,931246 1,098870
10,000,000 -100,000,000 0,877556 0,023000 0,010165 0,910721 1,074651
100,000,000 üzeri 0,877556 0,023000 0,005256 0,905812 1,068858

ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı ÖTV Sistem Kullanım Bedeli Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç) (KDV Dahil)
0-100,000 0,877556 0,023000 0,121313 1,021869 1,205805
100,000 -300,000 0,877556 0,023000 0,121313 1,021869 1,205805
300,000-1,000,000 0,877556 0,023000 0,059219 0,959775 1,132535
1,000,000 - 10,000,000 0,877556 0,023000 0,030690 0,931246 1,098870
10,000,000 -50,000,000 0,877556 0,023000 0,010165 0,910721 1,074651
50,000,000 -100,000,000 1,096945 0,023000 0,010165 1,130110 1,333530
100,000,000 üzeri 1,096945 0,023000 0,005256 1,125201 1,327737

TAŞIMA MÜŞTERİLERİ
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Sistem Kullanım Bedeli Sistem Kullanım Bedeli
(KDV Dahil)
0-100,000 0,121313 0,143149
100,000 -300,000 0,121313 0,143149
300,000-1,000,000 0,059219 0,069878
1,000,000 - 10,000,000 0,030690 0,036214
10,000,000 -50,000,000 0,010165 0,011995
50,000,000 -100,000,000 0,005256 0,006202
100,000,000 üzeri 0,005256 0,006202

Yıllık tüketim miktarlarınn belirlenme esasları:

Eski müşteriler için; Tüketicilerin yer aldığı kademelerin belirlenmesinde bir önceki takvim yılı tüketim miktarları esas alınır. 
Sisteme yeni girecek olan tüketicilerin kademelerinin belirlenmesinde; sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde (365 gün) her fatura döneminde tüketicinin o fatura döneminin sonuna kadar oluşan kümülatif tüketim miktarı dikkate alınır. Fatura bu yöntemle belirlenen kademedeki sistem kullanım bedeli üzerinden kesilir.
Bu tüketiciler için bir yıllık sürenin dolduğu (365 gün) tarihin içinde bulunduğu takvim yılının sonuna kadar sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık sürede ulaşılan tüketim kademesi esas alınır. Söz konusu takvim yılının bitiminden itibaren bu tüketiciler için eski müşteriler için olan  esaslar geçerlidir.