Neden Doğal gazlı Merkezi Isınma Sistemi?


banner_merkezi_sistem
grey_merkezi_isinma


NEDEN DOĞAL GAZLI MERKEZİ ISINMA SİSTEMİ


Konutlarda kömür ya da sıvı yakıtlı soba ile ısıtmada, konutun tek noktadan ısıtılması ve ısıl veriminin düşüklüğü enerji israfına neden olmaktadır. Kömürlü kalorifer kazanlarında %40-45 düzeyindeki ısıl verim, kazan doğal gaza dönüştüğünde % 70-74'lere çıkmaktadır. Ekonomik ömrünü yitirmiş kazanların doğal gaza uyumlu kazanlarla yenilenmesi durumunda ise verimi %80-110'lara yükselmektedir.
Doğal gazla çalışan kazanların işletilmesinde insan faktörü minimuma indiği için kontrolleri son derece kolaydır, rasyonel ve dengeli ısıtma imkânı sağlamaktadır. Ayrıca doğal gaz cihazları çok fonksiyoneldir. Merkezi ısıtma sisteminde yakıt ekonomisini sağlamak için, tesisatınızda bir otomatik kontrol panelinin bulunması önerilmektedir. Doğal gazlı kazanlarda yer alan kontrol panelleri vasıtası ile iç ve dış ortam sıcaklığına göre ısıtma imkânı sağlanmaktadır. Doğal gazlı cihazlarda ısı geçişi oldukça hızlı olduğundan verimli ısıtma sağlayarak ekonomik kullanıma olanak sağlar. Ancak bu panel kömürlü merkezi sistemlere monte edilememektedir. Bu panel için gerekli olan sisteme konulacak ekipmanlar (üç veya dört yollu karışım vanası, şönt pompa, vb) ilgili kazan imalatçı ve/veya ithalatçı firmaların önerileri ve istekleri doğrultusunda kullanılmalıdır. Kömür veya fuel-oil ile ısıtılan binalarda yanma derecesi elle ayarlanmaya çalışılmaktadır. Ancak dış ısı değişikliklerinde kazanın alevini arttırmak veya azaltmak gerektiğinde geç ısınma sağlanmakta veya çok ısınma sağlanıp yakıt tüketimi arttırılmaktadır. 
    Doğal gaza henüz geçmeyen apartmanlar genelde kömürlü ya da fuel-oilli kalorifer kazanları ile ısıtılmaktadir. Ekonomik, temiz ve kullanışlı olması açılarından bu kazanlarda doğal gaz yakılması çok daha avantajlıdır. Ortak bir kalorifer kazanı ile ısıtma yapıldığında daireler, sıcak su sayacı gibi ek ölçme cihazları kullanmak suretiyle kazanın girişine takılan sayaçta okunan gaz giderinden kendilerine düşen miktarı tam olarak pay edebilirler. Ancak, böyle bir ek masrafa girilmemesi halinde, kömür veya fueloil kullanmada olduğu gibi belli bir takım kıstaslar (metrekareye bölmek gibi) kullanılacaktır.
    Doğal gazın radyatörlerde termostatlı vana kullanılması ile son derece kontrollü olarak yakılabilmesi sonucunda hem konfor hem de büyük miktarda yakıt tasarrufu sağlar.
Genellikle 8-10 veya daha fazla bağımsız bölüm içeren binalarda ilk yatırım maliyeti ve tesisatın işletme şartları açısından tavsiye edilir. 
Bilindiği üzere, bireysel ısınma sisteminin maliyeti, merkezi ısınma sistemini maliyetine göre yüksektir. Merkezi sistemin avantajlı olmasının nedeni kütlenin ısıtılıyor olmasıdır. Yani binanın her tarafı ısınıyor. Sadece altınız ya da üstünüz değil; çaprazınız da ısındığı için verimlilik artıyor. Bireyselde ise mekânı ısıtıyorsunuz. Bu durum verimliliği düşürmektedir. Sıcak su kullanımının mümkün olmadığı yönünde bir inanış vardır. Hermetik şofben aracılığıyla da sıcak su kullanılabilir. İyi bir kazan dairesi, bugün kombi fiyatlarıyla hemen hemen aynı rakamdadır. Bireysel sistem ise tüm teçhizatlarıyla ortalama 3.500-4.000 TL. ye mal oluyorsa, merkezi sistemde Daire başına bu rakam 1.000-1.250 TL. civarına gelmektedir. Bireysel ısıtma sisteminin tercih edilmesinin sebeplerinden biri de insanların toplu yaşamayı bilmemelerinden geliyor. Merkezi sistemde en önemli çekincesi de aidatların ödenmemesi konusundaki güvensizlikleri. İnsanımız kontrolün kendisinde olmasını tercih ediyor ve bağımlılığı istemiyor.
    Basit bir örnek verirsek; ortalama 100 m² lik, 20 daireli bir binanın kazan ihtiyacı yaklaşık 250.000 kcal/h kapasitelidir. Bu kazanda günde ortalama 50 m³ doğal gaz harcanır. Ama 20 kombi takarsanız, 20.000 kcal/h kapasiteli olacaktır her biri ve toplamda 400.000 kcal/h eder. Her biri 3 m³ doğalgaz harcarsa toplamda 150 m³ eder. Bu hem kişinin hem de devletin cebinden çıkan bir maliyettir.
Piyasadaki doğal gazlı cihazlar arasında çok büyük bir fiyat farkı olmamasına karşın, kaliteler arasında büyük farklılıklar mevcut. Doğal gazlı cihaz alırken buna mutlaka dikkat edilmelidir. Ayrıca, tesisatın kalitesi çok önemli. Tesisatın iyi ya da kötü yapılması % 10-20 verim farkı oluşturabilir. Müşteri buna mutlaka dikkat etmelidir. Tesisatın kaliteli olması, verimliliği arttıracaktır. Bina yapısına göre tesisat ayarlanarak az veya çok yakıt yakacağınıza karar verirsiniz.
   Tüm cihazların zamanı geldiğinde mutlaka bakımlarının yapılması gereklidir. Merkezi sistemde ise yoğuşma son derece fayda sağladığı gibi %30-40 civarındada tasarruf sağlıyor. Kazan içindeki suya yoğuşma yaptırdığınızda hem su soğumaz hem de yakıt tüketiminiz az olur ve verimi arttırmış olursunuz. Yoğuşmalı kazanlarda buharı yoğunlaştıran özel ısı eşanjörü ile yoğuşmadaki gizli ısı bacadan geri kazanıldığı için yoğuşmalı kombiler klasik kombilere göre daha verimlidir. Yoğuşmalı kazanlarda Baca gazı çıkış sıcaklığı 40-50°, geleneksel kazanlarda ise 140-160° dır. Baca gazı sıcaklığı yoğuşmalı kazanlarda düşük olduğu için; yanma esnasında ve kalorifer tesisatında oluşan ısı kayıpları daha düşüktür. 

Kaskad Sistemi Nedir?
    Yoğuşmalı kazanlarda kullanılan malzeme diğer kazanlarda kullanılandan daha farklıdır. Bu özel malzemelerin maliyetleri daha yüksek olduğu için kazanın boyutu büyüdükçe fiyatı da artar. Kaskad sistemi, büyük kazanların getireceği yüksek maliyeti ortadan kaldırır. Kaskad sistemi, tesisatınızın ihtiyacına göre birden fazla cihazdan oluşur. Yan yana çalışan cihazlar modülasyonlu olarak çalışırlar.
    Birbirine bağlı ve oransal kontrollü çalışan kaskadlar, yatırım maliyeti açısından tek bir büyük kazandan daha ekonomik olabilirler. Buna göre 100Kw gücünde tek bir kazan yerine 51Kw gücünde 2 kaskad kullanmak size daha az masraf çıkaracaktır. 
Kaskad sistemde 25 cihaza kadar duvar tipi yoğuşmalı kazanı birlikte çalıştırmak mümkündür.

Yoğuşmalı Kaskad Sistemi Nasıl Çalışır?
    Kaskad sisteminde tüm cihazlar oransal kontrollü (modülasyonlu) olarak çalışır. Tüm kazanların aynı anda kontrol edilebilmesi için kontrol ünitesine bağlanmaları gerekir.
    Belirlediğiniz oda sıcaklığında bir değişiklik olduğunda öncelikle ilk kazan devreye girerek %100 verimle çalışır. Sistem, bu kazanın istenilen sıcaklığa ulaşma süresine bakar. Bu süreyi yine önceden belirlenen hedef süreyle kıyaslar. Çalışmakta olan kazanın bu sürede belirlenen sıcaklığa ulaşamayacağına karar veren sistem, ikinci bir kazanı minimum seviyede devreye sokarak hedefini tutturmaya çalışır. Aynı işlem tesisat, belirlenen sıcaklığa hedef sürede ulaşana kadar tekrarlanır.
    Çalışmakta olan kazan arıza nedeniyle çalışmayı bırakırsa, seri olarak bağlanan sonraki kazan otomatik olarak devreye girer ve çalışma düzeninde bir aksaklık yaşanmaz.
    Kaskad sisteminin kapasitesi tüm kazanların kapasitelerinin toplamına eşittir. Seri halde bağlanan kazanların hepsi aynı ısıtma devresini ısıtır. Kaskad sistemi kullanılan tesisatlarda denge kabı bulunması şarttır.Dilerseniz farklı kapasitelerde çalışan kazanları birleştirerek, hedeflediğiniz kapasiteye en yakın olan kaskad sistemini oluşturabilirsiniz.
    Kaskad kazanları duvara monte edildikleri için yer kaplamazlar. Elektronik kontrol sistemi sayesinde aynı anda çok sayıda bölgenin sıcaklık ayarları yapılabilir. Bu sayede ısınma masraflarınız azalır ve bu avantaj faturanızda gözle görülür bir fark yaratır.


Kaskad sistemini avantajları aşağıdaki gibidir ;
* Oda sıcaklığı kontrol hassasiyeti ± 0,1 C değerindedir.
* Cihazlar 24 saatte bir sıra değişir.Bu sayede tüm cihazlar eşit zamanlarda çalışır.
* Bu sistemler tam modülasyonlu brülörlere sahiptir ve bu brülörlerde hava ve yakıt birlikte oransal olarak ayarlanır.Modülasyonlu brülörü ve fanı kapasiteyi kontrol eder.
* Oransal kontrol yanında aynı zamanda sıra kontrol avantajına da sahiptir.Böylece toplamda kapasite %2 ile %100 arasında sürekli kontrol edilebilmektedir. %0-2 arasında ise oransal kapasite kontrolü , pompa modülasyonu (pompa çalışma süresi kontrolü )yardımıyla sağlanır.Brülör modülasyonuna paralel gerçekleşen pompa modülasyonu sayesinde sistemde dolaşan su miktarı , dolayısıyla sa kayıplar azalır.
* Primer pompalar çok küçüktür.Dolayısıyla elektirik tüketimi çok küçüktür.
* Yer kaybı çok azdır.
* Gövdesi küçük olduğundan ışınım kaybı çok azdır.
* Tek zonlu ısıtma sistemlerinde ve tek zon ısıtma + boyler sistemlerinde karıştırıcı 3 yollu vana ve aksesuarlarına ihtiyaç yoktur.
* Alev sıcaklığı çok düşüktür. Bu nedenle NOX emisyonları 20 mg/ k Wh değerinin altında kalmaktadır.
* Sistem sürekli yedeklidir.
* Hermetik baca bağlantısı mümkün olduğundan baca bağlantılarında avantaj sağlanır.Her cihaz ortak bacaya bağlanabildiği gibi , gerekli durumlarda tek tek baca bağlantısı da yapılabilir.
* Cihazların su hacmi düşük olduğundan kısa sürede istenen gidiş suyu sıcaklığına ulaşır.
* Yanma fan yardımı ile gerçekleştirildiğinden , bacanın pozitif basınçlı dizayn edilmesi mümkündür.Bu sayede daha küçük baca çapları hesaplamak mümkündür.
* Hava - yakıt karışımı pnömatik olarak yapıldığından , baca çekişinden etkilenmez.Mevsim değişikliklerinde tekrar brülör ayarı gerektirmez
* Dönüş suyu kontrolü ve yoğuşma için önlem almaya gerek yoktur.İlk yatırım maliyeti düşüktür.
* Logomatıc panel sayesinde sistem kapasitesinde sistem kapasitesine % 100 uyabilen çok hassas kapasite kontrolü ( ısı üretimi ) en yüksek verimli işletmeyi sağlar.


Kalorifer Kazanları

   Kalorifer kazanları malzeme yapılarına göre dökme dilimli ve çelik olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Kalorifer kazanı seçimi doğalgaza geçişte yöneticinin başını en çok ağrıtan konudur. Türkiye'den çok daha önce doğalgaz kullanımına geçmiş Avrupa ülkelerine baktığınız zaman her iki cins kazanın da uzun yıllardan beri kullanıldığını görmekteyiz. Yurtdışında her iki cins kazan üreten birçok firma uzun yıllardan beri faaliyetlerini sürdürmüş ve pazar bulabilmişlerdir. Hatta Avrupa'da bazı üretici firmalar hem dökme dilimli kazan hem de çelik kazan üretmekte ve pazarlamaktadırlar.
Bu demektir ki her iki cins kazanın birbirlerine göre avanta] ve dezavantajları olmasına rağmen, her ikisi de doğalgaz pazarında. kendilerine yer edinebilmiştir. Daha önce de söylediğimiz gibi doğalgaza geçiş olayı yalnızca bir kazan değiştirme değildir. Kazanıyla, brülörüyle, bacasıyla, vanasıyla, otomatik kontrolüyle, emniyet sistemleriyle, izolasyonuyla, borulamasıyla, pompasıyla komple bir sistem seçimidir. Bu sistemin en iyi şekilde seçilmesi gerekir.

Kalorifer Kazanlarının Malzeme Yapılarına Göre Çeşitleri
Kazanları malzeme yapılarına göre dökme dilimli ve çelik olmak üzere iki şekilde gruplandırabiliriz;

Dökme Dilimli Kazanlar 
   Dilimli olması nedeniyle kazan dairesine kolayca taşınabilen ve monte edilebilen, dilim ilavesi ile kapasitenin arttırılabildiği kazanlardır. Seçim sırasında ihtiyaca uygun kazan tipi seçme şansı fazladır. Bu tür kazanlar ithal edildiğinde DIN 1691 ve 4702 normuna, yerli kazanların da TS 430, 4040 ve 4041 (ısıl verim) standardına uygun olması gerekir.

Çelik Kazanlar
   TS 497, TS 4040, TS 4041 (ısıl verim, kapasite) standartlarına uygun olmalıdır. Girişi dar olan kazan dairelerinde, mono blok (tek parça) üretimlerin kazan dairesine girişi zordur. Montajı yerinde yapılan (parçalı) ürünlerde, üretici firmanın sağladığı garanti şartları gözden geçirilmelidir.

Kalorifer Kazanlarının Brülörlerine Göre Çeşitleri
    Kalorifer kazanları kullanılan brülör çeşidine göre de üflemeli ve atmosferik brülörlü olmak üzere iki çeşittir. Aşağıdaki açıklamasını yaptığımız brülör cinsleri hem çelik kazanlara, hem de dökme dilimli kazanlara tatbik edilebilmektedir.

Üflemeli Brülörlü Kazanlar 
    Kazanı değiştirmeden alternatif yakıt (fuel oil, motorin, LPG) kullanma şansı vardır. Dökme dilimli kazanlarda dilim ilavesiyle kapasite yükseltilmesinde brülör değişimi gerekmeyebilir. Bu tip brülörlerde yanma havası bir fan vasıtasıyla alınır. Üflemeli brülörlü kazanlarda brülör değişimi vasıtasıyla yakıt tipi rahatlıkla değiştirilebilmektedir. Çift yakıtlı (motorin ve doğalgaz) brülörlerin yanı sıra tek, iki, üç kademeli ve modülasyonlu brülörler mevcuttur. Merkezi kazan sistemlerinde mutlaka iki, üç kademeli ve modülasyonlu brülörler tercih edilmelidir. Tek kademeli brülörler daha küçük kapasitelerde (örneğin 70 kW'ın altında) tercih edilebilir. 

Atmosferik Brülörlü Kazanlar 
    Bu kazanlar sadece doğalgaz ve LPG yakarlar. Sıvı yakıtla (fuel oil, motorin) çalışmazlar. Üflemeli brülöre nazaran çok daha sessiz çalışırlar. Kapasiteleri sınırlıdır. (maksimum 350.000 kcal/h) Bu tip brülörler kazanla birlikte dizayn edildikleri için kazanla birlikte satılırlar. Bu sistemde brülör, yanma hücresi ve bacanın uyumu çok önemlidir. Atmosferik brülörlü bir kazan seçtiğinizde uygulayıcı firmaya özellikle mevcut bacanızı incelettirin ve bacanın uygunluğu konusunda garanti alın.

Yoğuşmalı Kalorifer Kazanları 
   Duman gazlarında bulunan su buharının kazan içerisinde yoğuşması kazan ömrünü olumsuz etkilediğinden, engellenmek istenir. Bu nedenle su buharı duman gazı ile birlikte bacadan atmosfere atılır. Ancak bu su buharı bir enerji taşımaktadır ve klasik tip sıcak su kazanlarında bu enerjiden faydalanmak mümkün değildir. Günümüzde bu enerjiden de faydalanmanın yolları bulunmuştur. Yoğuşmalı kazanlar duman gazında bulunan su buharını yoğuşturarak ve baca gazı sıcaklığını düşürerek ilave enerji kazanır. Villa uygulamalarında belirli kapasiteye kadar duvara asılan tipleri de mevcuttur.

Ocak - Şofben

Mutfak ve sıcak su kullanımında doğal gazın, tüp ve elktrik kullanımına göre avantajları oldukça fazladır. Bunlardan birincisi elbetteki fiyat farkının çok olmasıdır. Doğal gaz, LPG’den, eşdeğer ısı fiyatı olarak yaklaşık %80, elektrikten yaklaşık %70 daha ucuzdur. Mutfak ve sıcak su için ayda 2 tüp harcandığını varsayarsak, bir hanenin her ay 110 – 130 TL tasarruf etmesi mümkündür. 
    Elbetteki konforun bir yatırım maliyeti vardır. Özellikle merkezi sistemle ısınan binalarda daha basit ve düşük maliyetli tesisatlar kurulabilir. Tesisat, proje, doğaz gazlı şofbenin de içinde bulunduğu tesisat, seçilen şofbenin marka ve modeline göre 1400¨ ile 1800¨ arasında bir yatırım gerektirmektedir. Yapılan yatırım kendini 12 ila 18 arasında amorti etmektedir. Tesisatınızı 12 ay vadeli yaptırdığınızı varsayarsak tesisat maliyeti kendini, tüp kullanımından elde edilen tasarruf ile cebinize 1 kuruş masraf eklemeden ödeyecektir. 
Doğal gazın mutfaktaki kullanımı sadece cebinizi rahatlatmakla kalmayacak, bunun yanı sıra yemeklerinize de lezzet katacaktır. Doğal gaz yanma özellikleri gereği tencerenizin altında daha geniş alana yayılacağından yemeğinizin daha eşit ısı dağılımı ile pişmesini, daha leziz olmasının sağlayacaktır. 
   Siz de sevdiklerinizi doğal gaz sıcaklığı ve lezzetinden mahrum etmeyin. Ocak ve şofben kullanımı için en yakın İzgaz Sertifikalı İç Tesisat Firması'na başvurun.