Kullanım Avantajları


banner_sanayiciler_izgaz
grey_neden_sanayiKULLANIM AVANTAJLARI


1. DOĞAL GAZ EKONOMİKTİR
Proses ısıtması sistemlerinde doğal gaz tüketimini düşürmek için ipuçları , enerji tasarrufu için yeni cihaz almak bir çözüm olabilir fakat mevcut cihazlarınızı daha etkili kullanarak da tasarruf edebilirsiniz. 

l- Ekipmanlarda Alınacak Önlemlerle Tüketiminiz %2-5 Arasında Azaltılabilir: 

Fırınlarınızın duvarları ve kapılarının, ısı kayıplarını en aza indirmek ve fırın dış yüzeylerinin sıcaklığının düşük tutulmasına yardımcı olmak için iyi bir şekilde yalıtılmış olmasına dikkat edin.
Fırın içerisindeki su-soğutmalı parçaları azaltın veya yok edin, ortadan kaldıramıyorsanız iyi yalıtarak ısıyı dışarı iletmemesini sağlayın.
Fırın ve diğer gaz yakıcı cihazlardaki yanma havasını kontrol ederek, prosesi emniyetli bir şekilde gerçekleştirecek en az düzeye indirin.
Isı kaybını en aza indirmek ve içeri hava girişini engellemek için, fırın ve diğer gaz yakıcı cihazların kapılarının sayısının ve cihaz duvarındaki açıklıkların en aza inmesini sağlayın.
Fırınlarda basınç kontrol üniteleri kullanarak, içeriden dışarıya sıcak hava sızmasını, dışarıdan da içeriye soğuk hava girişini en aza indirin.
Sistemin fazla hava miktarını minimize etmek ve egzost gazları içinde yanmamış hidrokarbon bırakmamak(karbon monoksit, hidrojen, metan ve is) için, hava-yakıt karışım oranlarını otomatik sistemler ile kontrol edin.

ll- Bakımınızı Yaptırarak Tüketiminizi %2-5 Arasında Azaltabilirsiniz: 

Isı transfer verimini arttırmak için, serpantin, radyant borular ve elektrikli ısıtma sistemleri gibi ısı transfer ünitelerinin üzerilerini sıkça temizleyin.

lll- İşletmenizle İlgili Aldığınız Kararlar ile Tüketiminizi %10-25 Arasında Azaltabilirsiniz: 

Egzoz ve baca gazlarındaki ısıyı geri kazanarak, hava, su ve yağların ısıtılmasında fırın yada ocağa sürülen şarj malzemesinin ön ısıtmasında kullanmayı düşünün.
Fırından çıkan egzost gazlarındaki ısıyı geri kazanmak için bir reküperatör veya geri kazanım eşanjörü koyarak, yanma havasına ön ısıtma uygulamayı göz önüne alın.
Isıtma ekipmanlarını tam kapasitesine yakın veya dizayn kapasitesine yakın çalıştırarak verimli bir işletme uygulaması sağlamaya çalışın, bunları yapmak için de üretim çevrim süreleri arasındaki zaman aralıklarını en aza indirin, tutma aparatlarları,tepsiler veya sepetlerin ağırlıklarını en aza indirin.

2. DOĞAL GAZ VERİMLİDİR

Doğal gaz, gaz halindeki ve saflığı yüksek bir yakıt olduğundan, likit yakıtlara nazaran çok daha verimli yanar. Bunun yanında, yakma sistemlerimizin optimizasyonu için en elverişli yakıttır. Doğal gazı, ısıl değeri 9155kCal/Sm3 olarak kullanacaksınız.

3. DOĞAL GAZ PRATİKTİR

Enerji kaynağı olarak doğal gaz, müşterilerimizin tesislerine doğrudan, borular vasıtasıyla, güvenli ve verimli bir şekilde teslim edilmektedir. Tesislerde depolama alanı gerektirmez, tedarik gecikmeleri riskinden sizi korur. Tam zamanında üretimin hedeflendiği günümüz sanayicilik anlayışında, doğal gaz, vazgeçilmez bir yere sahip olan bir yakıttır.

4.DOĞAL GAZ SÜREKLİDİR

Boru sistemi, iklim şartlarından etkilenmez, hava koşullarından dolayı tedarik gecikmesi beklenmez. Buna karşın, ham petrol türevi yakıtların, müşterinin tesisine çeşitli vasıtalar ile taşındığı ve lojistik hizmetlerinin hava koşullarından etkilenmesi riski kuşku uyandırıcıdır.

5.DOĞAL GAZI KULLANDIKTAN SONRA ÖDERSİNİZ

Doğal gazın bedeli, bulunduğunuz aydaki kullanımdan sonra fatura edilir. Bu durum İZGAZ müşterilerine 1 ay kazandırmaktadır. Ham petrol türevi yakıtların servisini yapan firmaya ise yakıtı kullanmadan önce ödeme yapmanız gerekecektir.