Doğal gazlı Uygulamalar


banner_sanayiciler_izgaz
bos_greyDOĞAL GAZ İLE FARKLI UYGULAMALAR

Kojenerasyon ve Trijenerasyon: Kocaeli’de enerjiyi verimli olarak kullanarak gerçekleştirilecek kalkınma için güçlü bir araç

Kojenerasyon (BIG) elektrik ve ısı üretiminin aynı anda tek bir süreçte birleştirilmesidir.Ortak BIG (Bileşik Isı ve Güç) fabrikalarında genelde gaz türbinleri ve motorları kullanır. BIG, yan ürün olarak ortaya çıkan ısının yararlı alanlarda (buhar, ısıtma, sıcak su) kullanılmasını sağlar.

Kojenerasyonla yapılan üretime (ısı ve elektrik) ek olarak Trijenerasyon kullanılarak soğutma gerçekleştirilir. Üretilen elektrik ve ısı genellikle iç ihtiyaçlar için kullanılır veya şebekeye satılır. Kojenerasyon, bir enerji geri dönüşüm teknolojisi olarak çevre korumasına doğrudan katkıda bulunarak Kocaeli’de “çevre” gelişimine katkı sağlar.

 

KOJENARASYON

Kojenerasyonun Avantajları:

  • Enerjinin kullanım veriminde artış
  • %90’a varan Isı verimi
  • %90’a varan Isı verimi
  • %15-40 arasında enerji tasarrufu
  • Daha az sera gazı emisyonu
  • Artan rekabet gücü
  • Artırılmış tedarik güvenliği 
​​

MIKRO KOJENERASYON

Mikro-kojenerasyon: Küçük İşletme ve Tesisleriniz için Küçük ama Dahice Çözüm

Mikro-kojenerasyon nedir?
Isı ve elektrik toplumsal yaşamda ve endüstride gerek duyulan en temel iki enerji türüdür. Ülkemizde,genellikle ısı gereksinimi yerel olarak kurulan bir ısıtma sisteminden karşılanırken, elektrik enerjisi ise bir dağıtım şebekesinden sağlanır. 

Elektrik enerjisine dayalı, kurulu gücü 50 kW ve altı olan, ısı ile elektrik enerjisinin aynı cihazla tek seferde üretilmesine olanak sağlayan sisteme mikro-kojenerasyon denilir. Böylece enerji tasarrufu sağlanarak kışın ısıtma ve sıcak su sağlayan bu sistem aynı zamanda ilave bir cihazla yazın soğutma sağlayarak kolayca tri-jenerasyona dönüşebilmektedir. mikro_koje

mikro_koje

Kullanım Alanları

Mikro-kojenerasyon sistemi işyerleri, ofis binaları, oteller, yüzme havuzları, müstakil evler, hastaneler ve restaurantlarda rahatlıkla kullanılabilir. 


RADYANT ISITICILAR

Radyant Isıtıcılar: Gereksiz yere havayı ısıtmayın, kendiniz ısınınRadyant Isıtıcılar: Gereksiz yere havayı ısıtmayın, kendiniz ısının

İlimizde de birçok firma, sıkı rekabetin olduğu piyasada, tesislerinde ısıtma maliyetini azaltma amaçlı olarak veya yeni tesislerinde daha ucuza ısınmak için, doğal gazlı radyant ısıtıcıları tercih etmektedirler.

Radyant ısıtma sis

temleri konusunda  insanlar için esin kaynağı yine doğadır. Kış aylarında bulutlu bir havada dolaştığınızı ve bir anda güneşin bulutların arasından çıktığını düşünün, nasıl tatlı bir sıcaklık hissedersiniz. Hissedilen bu ısınmanın nedeni bir anda 5-10 °C hava sıcaklığı artışı değil, size ulaşmaya başlayan Kızılötesi ışınlardır. Güneş tekrar buluta girdiğinde bu ısınma ortadan kalkacaktır. İşte aynı düşünceden yola çıkarak “Radyant Isıtma Sistemleri” tasarlanmıştır.

%25-60 Yakıt Tasarrufu Sağlayabilirsiniz!

Havayı ısıtarak yüksek mekanlar ısıtıldığında, ısınan hava yükseldiğinden ısıtılm

ası gerekmeyen üst kısımlarda sıcaklık 40°C ye ulaşırken döşeme seviyesinde hava sıcaklığı 12 – 13 °C civarındadır. Böylece tavandan ve hava değişiminden büyük enerji kayıpları olmaktadır.

Radyant ısıtıcılarla ısıtılan yerlerde hava ısıtılmadığından hava değişim oranları ve yükseklik arttıkça enerji tasarrufu da artarak göreceli olarak %60’lara ulaşmaktadır.

radyant

KASKAD SİSTEMİ

Kaskad Sistemi: Bina Isıtmaları ve Küçük İşletmelerde Verimli Çözüm

Tek döşeme tipi yoğuşmalı kazan yerine, birden fazla sayıda duvar tipi yoğuşmalı kazanın paralel bağlanarak kaskad sistem oluşturulması belirli kapasitelere kadar yatırım maliyeti açısından daha ekonomik olabilmektedir.

Yoğuşmalı kazanlarda kullanılan malzeme diğer kazanlarda kullanılandan daha farklıdır. Bu özel malzemelerin maliyetleri daha yüksek olduğu için kazanın boyutu büyüdükçe fiyatı da artar.

Kaskad sistemi, büyük kazanların getireceği yüksek maliyeti ortadan kaldırır. Kaskad sistemi, tesisatınızın ihtiyacına göre birden fazla cihazdan oluşur. Yan yana çalışan cihazlar modülasyonlu olarak çalışırlar. Kaskad sistemde 12 cihaza kadar duvar tipi yoğuşmalı kazanı birlikte çalıştırmak mümkündür.

Yoğuşmalı kaskad sistemlerinin sağladığı üstünlükler

•Yüksek cihaz verimi sayesinde işletme maliyeti düşüktür.
•Yüksek teknolojisi ile daha uzun ömürlüdür.
•Geniş kapasite aralığı ile ihtiyaca en yakın kapasite sağlanır. Gelişmiş kontrol sistemi ile çok amaçlı konfor kullanımı için uygundur ve yakıttan maksimum tasarruf sağlar.
•Düşük su hacmi ile durma kaybı ve ışınım kaybı yok denebilecek kadar azdır.
•Mevcut kazan dairesinde daha az yer kaplar(duvara asılıdır), kalan alan başka amaçlarla kullanılabilir.
•Taşınması ve montajı çok kolaydır, klasik duvar kırma derdi bulunmamaktadır.
•Cihazlar 24 saatte bir sıra değişir. Bu sayede tüm cihazlar eşit zamanlarda çalışır.
•Sistem sürekli yedeklidir. Çalışmakta olan kazan arıza nedeniyle çalışmayı bırakırsa, paralel olarak bağlanan sonraki kazan otomatik olarak devreye girer ve çalışma düzeninde bir aksaklık yaşanmaz.

Birbirine bağlı ve oransal kontrollü çalışan kaskadlar, yatırım maliyeti açısından tek bir büyük kazandan daha ekonomik olabilirler. Örnek olarak, 100kW gücünde tek bir kazan yerine 51kW gücünde 2 kaskad kullanmak size daha az masraf çıkaracaktır. 


Doğal gazın birçok endüstriyel kullanım alanı mevcuttur, hatta plastic, gübre, antifriz ve dokuma sanayilerinde temel madde olarak kullanılmaktadır. Hatta, doğalgazın endüstride kullanımı %25’lik bir oranla, kullanım alanları arasında en büyük seviyeyi temsil etmektedir. Doğalgaz, elektrikten sonra, endüstride en çok kullanılan ikinci enerji kaynağıdır. Endüstri sektöründe enerji, ana kullanım alanı olan aydınlatma olarak kullanılmaktadır, bu da sektörün elektrik ihtiyacını olağanüstü seviyelere çıkarmaktadır. 

Türkiye’de endüstrinin doğalgaz tüketiminin büyük bir bölümünü oluşturmasına rağmen, bu endüstriler genellikle küçük ve orta ölçekli sanayilerdir. Doğalgaz daha çok, kağıt, metal, kimya, petrol rafinerisi, inşaat, cam ve kil, plastik ve gıda sanayilerinde kullanılmaktadır.

Endüstriyel Uygulamalar


Doğalgazın birçok kullanım alanı vardır, konut ve ticari olarak prensipte aynı amaçlarla kullanılmaktadır, ısınma, soğutma ve pişirme amaçları. Doğalgaz aynı zamanda geri döünüşüm ve atık yakma, metal önısıtması(özellikle demir-çelik sanayisinde), kurutma ve nem giderme, cam ergitme, besin işleme ve endüstriyel kazanlarda yakıt olarak kullanılmaktadır. Doğalgaz ayrıca, birtakım kimyasallarda ve nihai ürünler için temel olarak kullanılmaktadır. Bütan, etan, propan gibi gazlar, doğalgazdan elde edilebilmekte, gübre ve ilaç sanayinde ana hammadde olarak kullanılmaktadır.

Doğalgaz, birçok endüstriyel kullanım alanı bulunan metanol üretiminde ana hammadde durumundadır. Doğalgazdan, buharla oluşturma olarak bilinen işlem ile ortaya çıkan, hidrojen ve karbondioksit karışımından oluşan sentez gaz elde edilir. Bu işlemde, doğalgaz buhar ile temasa geçirilerek katalizöre maruz bırakılır ve bunun sonucunda doğalgaz oksidasyonu sağlanır. Bu sentez gaz oluşturulduğunda metanol(Metil Alkol) üretimi için kullanılabilir hale gelmektedir ve bu madde formaldehit, asetik asit ve benzinin daha temiz yanması için kullanılan MTBE(metil tersiyer bütil eter) üretiminde kullanılmaktadır.

Bu kullanımlara ek olarak, doğalgazın birçok yenilikçi ve özel endüstriyel kullanım alanı mevcuttur. Doğalgazın nem giderme sistemlerinde kullanılmaya başlanması, plastik, ilaç, şeker ve geri dönüşüm sanayilerinde gittikçe popüler hale gelmesini sağlamaktadır. Bu sanayilerin her birinde, nemli hava üretim esnasında nihai ürünün bozulmasına sebep olmaktadır. Örneğin, plastik endüstrisinde, nem, belli tip plastiklerin üretiminde çatlaklara sebep olmaktadır. Kurutma ve soğutma işlemlerinde doğalgazlı sistemlerin kullanılması, kullanıcılar tarafından nem oranlarının daha hassas ayarlanabilmesini, nihai ürünün daha kaliteli üretilmesini ve üretimin daha istikrarlı olmasını sağlamaktadır.

Tüm Dünya’da, doğalgazlı absorbsiyonlu sistemler endüstride yaygın olarak kullanılmakta olup, suyun ısıtılması ve soğutulmasında ekonomiklik sağlamakta ve verimi arttırmaktadır.

Kızılötesi Isıtma Üniteleri


Kızıl ötesi ısıtma üniteleri, endüstriyel alanda ısı üretimi için yenilikçi ve ekonomik bir çözüm sunmaktadır. Metal sanayisinde çok kullanışlı olan bu sistemler, toz kaplama üretimi gerçekleştiren sistemlerde yenilikçi bir yol ile verim artışı sağlamaktadır. Kızılötesi ısıtıcılar bu proseste kullanılan malzemeleri daha verimli ve hızlı kullanmak için doğalgazı kullanır. Doğalgaz, platin katalizör bulunan seramik fiber paneller ile beraber bir şekilde çalıştırılarak, oksijen ile bir reaksiyona girer ve sıcaklığı olağanüstü bir şekilde, alev üretmeksizin arttırmaktadır. Bu bağlamda, sanayi kullanıcılarının doğalgaz kullanması, onların üretim işlem hızlarının daha da artmasına sebep olmakta ve elektrikli ısıtıcılara nazaran ekonomik bir kullanım sunmaktadır. 

Doğrudan Temaslı Su Isıtıcısı 

Doğrudan temaslı su ısıtıcısı, doğalgazın yanması ile oluşan alevdeki enerjinin direkt olarak suyun transfer edilmesi prensibiyle çalışan bir sistemdir. Bu sistemler, su ısıtılması için olağanüstü verimli sistemlerdir. Normal endüstriyel ısıtıcılar, %60-70 enerji verimlilik aralığında çalışırken, doğrudan temaslı su ısıtıcılarına bu verim %99,7 gibi bir değere ulaşabilmektedir. Bu da, doğal olarak, sıcak su ile çok çalışılan sektörlerde, çok büyük maliyet avantajı sağlamaktadır. Endüstriyel Kombine Isı ve Enerji

Endüstriyel tüketiciler, ticari amaçla kullanılanlara benzer şekildeki Bileşik Isı ve Elektrik(CHP) ile Kombine Soğutma, Isıtma ve Elektrik(CCHP) sistemlerini kullanarak kendilerine büyük faydalar sağlamaktadırlar. Örnek olarak, elektrik üreten bir endüstriyel tesis, aynı zamanda bu işlemden elde ettiği atıl ısı ve buharı da diğer endüstriyel uygulamaları için kullanabilir ve ortam ısıtması, su ısıtması, ve endüstriyel kazanlarına enerji sağlaması şeklinde değerlendirebilir. Endüstriler, özellikle elektrik başta olmak üzere, büyük miktarda enerji tükettikleri için, sağlayacakları verim artışı onlara aynı oranda para olarak geri dönecektir. Ayrıca, endüstri sektörü zararlı emisyon değerleri ile ilgili düzenlemeler sebebiyle baskı altında olmalarından ötürü, doğalgaz kullanımı, onların emisyon değerlerini düşürmelerine yardımcı olacaktır.

Endüstriyel İkili-Yakma Sistemleri 

Doğalgazlı ikili yakma sistemleri endüstriyel enerji verimini arttırdığı gibi, aynı zamanda atmosferik emisyonların düşürülmesini de sağlamaktadır. İkili yakma işleminde, kömür, odun, ve biyoyakıt gibi enerjilerin yanında doğalgaz da yardımcı yakıt olarak kullanılır. Örneğin, geleneksel endüstriyel katı yakıtlı kazanları sadece odun veya kömürü yakarak enerji sağlamaktadır. Bununla beraber, enerji kayıpları yüksek düzeyde olup, zararlı emisyon değerleri çok yüksektir. Doğalgazın yanma karışımına eklenmesiyle, verim artışı ve emisyon azalması sağlanmaktadır. Doğalgaz, kesin olarak, katı yakıtlara nazaran düşük emisyon değerlerine sahip olan bir yakıt türüdür. Kazandan üretilecek enerji sabit olacağına göre, yakıt karışımına ne kadar çok doğalgaz eklenirse, emisyon değerleri o kadar azalacaktır.

Buna ek olarak, enerji verimliliği de dahil olmak üzere, kazanın işletim performansı doğalgaz kullanımına da başlanmasıyla artış gösterecektir. Örneğin, katı yakıtlı kazanlarda, kalorifik değeri düşük, yanma verimi düşük katı yakıtlar kullanılmasıyla yaşanacak kayıplar, yakıt karışımına doğalgaz eklenmesiyle azaltılabilecek, yanmanın daha hızlı ve verimli olması sağlanacaktır. Bu tip ikili-yakma sistemleri elektrik üretiminde ve merkezi enerji santrallerinde de kullanılabilir. 

Doğalgazın sayısız kullanım alanı mevcuttur ve her geçen gün bu kullanım alanalarına bir yenisi eklenmekte, yeni teknolojiler geliştirilmektedir. Doğalgaz, temiz, verimli bir enerji kaynağı, aynı zamanda kimyasal bir yapıtaşı olarak Türkiye’de endüstride çevresel ve verim açısında önemli bir yer tutmaktadır.

DOĞAL GAZ KULLANARAK ELEKTRİK ÜRETİMİ


Doğalgaz, temiz yanan yapısı gereği, elektrik üretimi için oldukça popüler bir yakıt haline gelmektedir. Elektiriğin üretiminin, artan bir şekilde doğalgaza dayandırılmasının birçok sebebi bulunmaktadır. Elektirik üretiminde kömür, en ucuz yakıt olmakla birlikte, en kirli yakıt olduğu bilinmekte, kömürün yanmasıyla yüksek miktarda kirletici havaya yayılmaktadır. Elektrik üretim sanayisi geleneksel olarak sanayiler arasında havayı en çok kirleten sanayidir.

Buharlı Üretim Sistemleri


Doğalgaz, elektrik üretiminde çeşitli şekillerde kullanılabilmektedir. Doğalgazın yakılarak elektrik üretildiği en yaygın ve temel olan yöntem, buharlı sistemler olup, bu sistemde doğalgazın yakılmasıyla ısıtılan sudan elde edilen buhar, bir türbini çevirerek elektrik üretilir. Doğalgaz bu işlem için kullanılabilmektedir, fakat, büyük kömürlü ve nükleer yakıtlı temel üniteler de yine bu sistemde kullanılabilmektedir. Bu temel sistemlerde çok düşük enerji verimliliği vardır. Tipik olarak, bu sistemlerde ısıl enerjinin %33-35’i buhar üretiminde ve bunu takiben elektrik üretiminde kullanılabilmektedir.


Merkezi Gaz Türbinleri
 

Gaz türbinleri ile içten yanmalı motorlar da yine elektirk üretimi için kullanılmaktıdır. Bu tip ünitelerde, buharın ısıtılarak türbini çevirmesi ilkesi yerine, türbini çevirmek için, fosil yakıtların yanmasıyla elde edilen sıcak gazlar kullanılarak elektrik üretilmektedir. Gaz türbini ve içten yanmalı motor bulunan tesisler, çabuk ve kolayca devreye alınabildikleri için geleneksel olarak öncelikle pik-çekiş ihtiyaçlar için kullanılmıştır. Bu tesisler doğalgazın kullanılabilmesi ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte gittikçe popülerlik kazanmaktadır. Fakat, yine de bu sistemlerin, büyük buharlı sistemlere nazaran verimleri daha düşüktür. 
Kombine Çevrim Santralleri


Yeni doğalgazla çalışan santrallerin çoğu “kombine çevrim” santrali olarak adlandırılmaktadır. Bu tip elektrik üretim tesislerinde, hem gaz türbini, hem de buhar ünitesi bir aradadır. Gaz türbinleri, normal türbinlerin çalıştığı prensibin aynısı şeklinde çalışmakta, doğalgazın yanmasıyla oluşan sıcak gazların türbini çevirmesiyle elektrik üretmektedirler. Kombine-çevrim santrallerinde, gaz türbinindeki işlemden elde edilen atık ısı, buhar üretimine yönlendirilmekte olup, yine buharlı sistemdeki gibi elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Enerjinin bu denli verimli kullanılması sonucunda, combine-çevrim santralleri, tek başlarına gaz türbinleri ve buhar türbinlerine nazaran çok daha verimli santrallerdir. Kombine-çevrim santrallerinde % 50 – 60 civarında ısıl verimliğe ulaşılabilir. 


Dağıtılmış Üretim


Yakın zamanlara dek enerji üretim yöntemleri büyük, merkezi enerji santralları çerçevesinde ele alınırdı. Bunakarşılık, elektrik sanayisindeki teknolojik ilerlemeler ve yasal düzenlemelerin değiştirilmesi ile “dağıtılmış üretim” olarak bilinene doğru bir eğilim mevcuttur. Dağıtılmış üretim evsel,ticari ve endüstriyel yerleşkelerde tekil, ufak boyutlu elektrik üretim ünitelerinin yerleştirilmesi anlamına gelmektedir. Birincil olarak doğalgaz ile çalışan bu ufak ölçekli enerji santralleri ufak gaz türbinleri veya pistonlu motorlar, ya da doğalgazlı yakıt hücreleri ile çalışmaktadır.

Dağıtılmış üretim,merkezi elektrik işletmelerinden alınan elektrik teminini desteklemek için kullanılan düşük güçlü jeneratörlerden, bütün bir fabrikaya enerji vermeye yeterli güçte daha büyük bağımsız jeneratörlere kadar çeşitli şekillerde olabilir. Dağıtılmiş üretim daha güvenli,daha verimli ve merkezi bir tedarikçiden satın alınana kıyasla daha ucuz elektrik sağladığından caziptir. Dağıtılmış üretim elektrik tedariki üzerinde yerel kontrolün artmasına olanak verir ve iletim sırasındaki elektrik kayıplarını önler. 

Doğalgaz dağıtılmış üretim için önde gelen enerji akynaklarından biridir. Geniş doğalgaz temin altyapısı ve çevresel avantajları nedeniyle doğalgaz yerinde güç üretiminde önde gelen tercihlerden biridir. Yerinde elektrik ihtiyaçları için yakıt hücreleri, gazla çalışan pistonlu motorlar, endüstriyel doğalgazlı türbinler ve mikrotürbinlerin hepsi popüler kullanım alanlarıdır.

Endüstriyel Doğalgaz Yakıtlı Türbinler


Endüstriyel doğalgazlı türbinler yukarıda incelenen büyük merkezi gaz türbinli jeneratörler ile aynı kavramda çalışır. Bununlabirlikte, merkezi bir santralin içine konuşlandırmak yerine, üretilen eletriğin kullanılacağı yerin çok yakınına bu türbinler konulur. Endüstriyel türbinler –akım üreten bir türbini çevirmek için yüksek sıcaklık,yüksek basınçtaki gazın kullanımı ile elektrik üretir-derlitoplu (küçük hacimli), hafif,kolay başlatılan ve işletmesi basittir. Bu tip dağıtılmış üretim genellikle üniversiteler, hastaneler, ticari binalar ve endüstriyel fabrikalar gibi orta ve büyük boy kuruluşlar tarafından kullanılır ve tipik olarak yüzde 21 ila 40 verimdedir.

Buna karşılık, dağıtılmış üretimde, normalde atık ısı olarak kaybedilecek ısı, bir kazana veya mahal ısıtma enerji vermek gibi diğer işlevleri yerine getirmek için kullanılabilir. Buna bileşik Isı ve Güç Sistemleri (CHP) denilmektedir.

Ek olarak yukarıda incelendiği gibi, tesis içi doğalgaz türbinleri kombine çevrimli bir ünitede kullanılabilir.Bu tip üretim ünitelerinin avantajlari nedeniyle, dağıtılmış üretim için daha verimli, geliştirilmiş gaz türbinleri geliştirmek konusunda bir çok araştırma yapılmaktadır. 


Mikrotürbinler
 

Mikrotürbinler endüstriyel gaz türbinlerinin küçük ölçekli versiyonlarıdır. Adlarından da anlaşılacağı gibi, bu üretim üniteleri çok ufaktır ve tipik olarak izafi olarak ufak bir elektrik çıktısına sahiptir. Bu tip dağıtılmış üretim sistemleri 25 ila 500 kilowatt (kW) elektrik üretim üretme kapasitesine sahiptir ve konutsal ve ufak ölçekli ticari üniteler için çok uygundur.

Mikrotürbinlerin avantajları çok derlitoplu boyut (yaklaşık bir buzdolabı ile aynı boyutta), az sayıda hareketli parça, hafiflik, düşük maliyet ve artan verim gibi konuları kapsar. Yeni atık ısı geri kazanım tekniklerini kullanarak mikrotürbinler yüzde 80 e kadar enerji verimlilik değerlerine ulaşabilir. Gazlı pistonlu motorlar


Yerinde elektrik üretimi için gaz yakan pistonlu motorlar da kullanılmaktadır. Bu tip motorlar içten yanmalı motorla olarak da genel olarak tanınır. Bunlar fosil yakıtların enerjisini mekanik enerjiye çevirir, bu enerji elektrik üretmek üzere bir pistonu döndürür. Gazlı pistonlu motorlar 5 kW dan az güçten 7 Megawatt’a (MW) kadar güç üretir ki ufak ölçekli konutsal jeneratörden, endüstriyel tesislerde ana yük jeneratörüne kadar kullanım alanı bulurlar. Gazlı pistonlu motorlar yüzde 25 den 45 e kadar verim değerlerine sahip olabilir ve enerji verimliliğini arttırnak için bir CHP sisteminde de kullanılabilir.


Yakıt Pilleri


Yakıt pilleri hidrojen, hidrojence zengin gaz karışımları veya doğal gaz ile çalışabilen ve bu yakıtlardaki kimyasal enerjiyi elektrokimyasal tepkimeler sonucu (hidrojen yakıtı havadaki oksijenle tepkimeye girerek) elektrik ve suya dönüştürmektedir. Evlerimizde kullandığımız pillerden farklı olarak, yakıt pillerine yakıt (hidrojen, doğalgaz, vb.) beslendiği sürece elektrik üretebilirsiniz. Küçük bir dizüstü bilgisayarını yakıt pili ile çalıştırabileceğiniz gibi bir şehrin elektriğini ya da tüm ülkenin elektriğini yakıt pillerinden sağlayabilirsiniz.

Yakıt hücreleri elektrik üretiminde giderek artan şekilde önemli bir teknoloji olmaktadır. Bunlar, elektrik şarj cihazı kullanmak yerine, kullanımda değilken bile doğalgaz gibi bir yakıtı kullanarak elektrik üretme özelliği hariç, tekrar şarj edilebilen bataryalara çok benzerler. Dağıtılmış üretim için yapılan yakıt hücrelerinin pek çok avantajı vardır ve dağıtılmış enerji uygulamaları için heyecan verici buluş ve araştırma sahasıdır.

İster dağıtılmış ister merkezi olsun elektrik üretimine ait ana teknolojik gelişmelerden biri Bileşik Isı ve Güç (CHP) sistemlerinin kullanımıdır. Bu sistemler elektrik üretim prosesinde normalde kaybedilen (çöpe atılan) ısının kullanılmasını sağlar, bu nedenle toplam sistemin enerji verimliliğini arttırır.