Doğal gaz ve Çevre


DOĞAL GAZ ÇEVREYİ KİRLETMEYEN BİR YAKITTIR

Sanayi alanında çevreye duyarlılık ve çevresel disiplin yeni boyutlar kazandı ve saflaştırma teknikleriyle daha ileri bir seviyeye taşındı.

Doğal gazın yanma süreci neredeyse mükemmel işlediğinden atmosfere kirletici madde olarak çok az sayıda yan ürün salınır. Doğal gaz çevreye en az zarar veren fosil yakıtıdır, çünkü çevreyi en çok kirleten üç faktör doğal gaz dumanı içerisinde bulunmamaktadır.

Bunlardan birincisi kükürt oksitlerdir. Bu madde duman gazındaki ve havadaki nemle, sülfürik aside dönüşür. Böylece hem kazan borularını, hem de asit yağmurları ile çevreyi aşındırır ve tahrip eder. Ayrıca solunması halinde insanlar için zehirleyici etkisi vardır.

İkincisi is ve uçan kül parçacıklarıdır. Özellikle kömür yakılması halinde çevreye yayılan bu katı parçacıklar temizlik ve insan sağlığı açısından son derece zararlıdır. Ayrıca kazan yüzeylerini kaplayarak verimi ve ısıl kapasiteyi düşürürler.

Üçüncü faktör ise yanmamış gazlardır. Bunlar içinde özellikle karbon monoksit belirli dozlara ulaştığında öldürücü etkisi olan son derece zararlı bir maddedir. 

Green Earth