Sosyal Sorumluluk Politikamız


sosyal_sorumluluk_banner_izgaz
grey_sosyal_sorumluluk

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ


İZGAZ insan haklarına saygı gösteren ve bu alanda sürekli olarak çalışanlarının çalışma şartlarını iyileştiren bir firmadır.

Bu amaçla; SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standartı'nın ve ulusal – uluslararası yasal mevzuatın gerekliliklerini çalışanları, yöneticileri, müşterileri, tedarikçileri ve diğer paydaşları için takip etmekte ve uygulamalarını sürekli iyileştirmektedir.

İZGAZ sosyal sorumluluk prensiplerini yerine getirmek için aşağıdaki ilkeleri doğruluk, dürüstlük ve etik değerlere bağlı kalarak oluşturur. 

  • Çocuk İşçi; Hiçbir çalışanımız yasanın izin verdiği minimum çalışma yaşının altında olamaz. Şirketimiz bünyesinde bunun için gerekli önlemler alınmıştır.
  • Zorla Çalıştırma; Şirket bünyesinde hiçbir çalışan herhangi bir yöntemle zorla çalıştırılamaz. Gönüllülük prensibi esastır.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği; Çalışanlar için güvenlik ve sağlık koşullarının yaratıldığı çalışma ortamını oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak esastır. Kaza ve yaralanmaları önleyen sistemler geliştirmek ve uygulamak şirketimizin taahhütüdür.
  • Ayrımcılık; Çalışanlara herhangi bir şekilde cinsiyet, yaş, ırk, dil, din vb. gibi kriterler göz önünde bulundurularak ayrımcılık yapılamaz. Çalışanların görevlendirilmesi, niteliklere uygunluk ve işte gösterdikleri performansa göre yapılmaktadır.
  • Disiplin Uygulamaları; Çalışanlar herhangi bir şekilde fiziksel ve psikolojik olarak şiddete tabi tutulamaz.
  • Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü; Tüm çalışanların kendi özgür iradeleri içinde örgütlenme hakkı mevcuttur. Bu sebeple hiçbir çalışana herhangi bir sebeple disiplin cezası, maaş kesintisi, fiziksel ve psikolojik şiddet uygulanamaz.
  • Ücretlendirme; Çalışanlar, şirketimizin belirlediği minimum geçim standartları ve Şirket’in taraf olduğu sözleşme, toplu sözleşme ve benzeri sözleşmeler dikkate alınarak ücretlendirilir.
  • Çalışma Saatleri; Çalışma saatleri yasal limitler ile belirlenen çalışma ve fazla çalışma saatlerine uygun olarak uygulanır ve çalışanlara yasalarda belirlenen fazla çalışma hükümleri doğrultusunda hakları ödenir. 

Bu ilkeler İZGAZ’ ın tüm tedarikçileri için de geçerlidir. İZGAZ, yukarıdaki kriterlere uygun olarak çalışmayan tedarikçilerle çalışmayı reddeder.

İZGAZ olarak politikamız, bu prensipleri periyodik olarak gözden geçirmek ve tüm çalışanlarımızın, taşeronlarımızın, paydaşlarımızın ve istenildiği takdirde kamuoyunun dikkatine sunmaktadır.