Etik Kurallarımız


Grubumuzun etik kuralları davranışlarımızı yönlendiren şu temel ilkelere dayanmaktadır:

İlke 1: Kanunlara ve yönetmeliklere uygun davranmak

Grubun tüm çalışanları, her durumda, uluslararası, federal, ulusal ve yerel yönetmelikler ile birlikte, faaliyet alanlarının tabi olduğu mesleki etik kuralları ile Grubun etik ve uyum politikalarına uymalıdır.

İlke 2: Dürüst bir şekilde davranmak ve doğruluk kültürünü teşvik etmek

Dürüstlük ve doğruluk hem iş ilişkilerini, hem kişilerarası ilişkileri, hem de gündelik iş uygulamalarına hükmetmelidir. Mecburi olarak herkes, her durumda ahlaklı bir şekilde davranmalı ve doğruluk ve dürüstlük kültürünü teşvik etmelidir. Grup, bu ilkeden hareketle çalışanlarının davranışının kusursuz olmasına mutlak önem verir.

İlke 3: Sadakat göstermek

Grubumuz için bir ilişkinin niteliği, özellikle bir sözleşme imza edilirken, öncelikle muhatapların dürüstlüğüne dayanır. Buna göre, verilen bütün taahhütler yerine getirilmeli ve Grubun yerine getiremeyeceği hiçbir taahhüt verilmemelidir.

Grubun bir çalışanı muhataplarıyla her iletişim kurduğunda, bunu iyi niyetle, yapıcı bir zihniyetle, herkesin faydasını dikkate alarak ve doğru bilgi vermeye önem vererek hareket etmeli.

İlke 4: Başkalarına saygı duymak

Başkalarına saygı, herkese eşit önem verip, her birine adil bir şekilde davranmak demektir. Bu saygı karşılıklılığı gerektirir çünkü her birimizin hem saygı duyulması gereken hakları, hem de başkalarına, kendi ticari kuruluşuna, Gruba ve toplumun tümüne karşı yerine getirilmesi gereken görevleri vardır.

Bu ilke, özellikle kişilerin haklarına, saygınlıklarına ve özgünlüklerine her durumda riayet etme ile farklı kültürlere saygı göstermeyi içerir. Başkalarına ait olan maddi ve gayri maddi varlıkları, daha genel bağlamda ortak mal ve çevreyi kapsar.

ENGIE'nin etik ve uyum yaklaşımı, 3 düzeye ayrılan esas belgelere dayanmaktadır:

  1. Grubun “Etik Tüzüğü” ile bunun uygulama koşullarını açıklayan ve durum örnekleri veren “Etik Uygulamaları” Kılavuzu.
  2. ENGIE'nin, Grubun içerisindeki etik kültürünün uygulanması ve geliştirilmesini gerçekleştirmek adına başvurduğu politikaları ve tematik prosedürlerini birleştiren başvuru kaynakları: Dürüstlük, İnsan hakları ve Uyum yönetimi.
  3. Meslek gruplarına veya profesyonel uygulamalara göre, Grubun etik konusundaki taahhütlerinin doğurduğu sonuçlarını belirten davranış kuralları.

ENGIE'nin tüm etik ve uyum belgeleri, www.engie.com adresinde yer almaktadır.