Doğal gaz Fiyatları Mart 2020


banner_dogalgaz_fiyatlari
GREY_DG_FİYATLARİ
Mart 2020 Doğal gaz fiyat tarifesi

KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 1,251652 0,023000 0,164421 1,439073 1,698106
100,000 -1,000,000 1,251652 0,023000 0,080263 1,354915 1,598800
1,000,000 - 10,000,000 1,251652 0,023000 0,041595 1,316247 1,553171
10,000,000 -100,000,000 1,251652 0,023000 0,013775 1,288427 1,520344
100,000,000 üzeri 1,251652 0,023000 0,007125 1,281777 1,512497
SERBEST MÜŞTERİLER (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 1,251652 0,023000 0,164421 1,439073 1,698106
100,000 -300,000 1,251652 0,023000 0,080263 1,354915 1,598800
300,000-1,000,000 1,550000 0,023000 0,080263 1,653263 1,950850
1,000,000 - 10,000,000 1,550000 0,023000 0,041595 1,614595 1,905222
10,000,000 -100,000,000 1,550000 0,023000 0,013775 1,586775 1,872395
100,000,000 üzeri 1,550000 0,023000 0,007125 1,580125 1,864548
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 1,600000 0,023000 0,164421 1,787421 2,109157
100,000 -300,000 1,600000 0,023000 0,080263 1,703263 2,009850
300,000-1,000,000 1,600000 0,023000 0,080263 1,703263 2,009850
1,000,000 - 10,000,000 1,600000 0,023000 0,041595 1,664595 1,964222
10,000,000 - 100,000,000 1,600000 0,023000 0,013775 1,636775 1,931395
100,000,000 üzeri 1,600000 0,023000 0,007125 1,630125 1,923548

TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Sistem Kullanım Bedeli Sistem Kullanım Bedeli
(KDV Dahil)
0-100,000 0,164421 0,194017
100,000 -1,000,000 0,080263 0,094710
1,000,000 - 10,000,000 0,041595 0,049082
10,000,000 -100,000,000 0,013775 0,016255
100,000,000 üzeri 0,007125 0,008408

Yıllık tüketim miktarlarınn belirlenme esasları:

Eski müşteriler için; Tüketicilerin yer aldığı kademelerin belirlenmesinde bir önceki takvim yılı tüketim miktarları esas alınır. 

Sisteme yeni girecek olan tüketicilerin kademelerinin belirlenmesinde; sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde (365 gün) her fatura döneminde tüketicinin o fatura döneminin sonuna kadar oluşan kümülatif tüketim miktarı dikkate alınır. Fatura bu yöntemle belirlenen kademedeki sistem kullanım bedeli üzerinden kesilir.
Bu tüketiciler için bir yıllık sürenin dolduğu (365 gün) tarihin içinde bulunduğu takvim yılının sonuna kadar sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık sürede ulaşılan tüketim kademesi esas alınır. Söz konusu takvim yılının bitiminden itibaren bu tüketiciler için eski müşteriler için olan  esaslar geçerlidir.
Mart 2020 Doğal gaz Fiyat Bilgileri (TL/KWh)

KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,11763647 0,00216165 0,01545310 0,13525122 0,15959644
100,000 -1,000,000 0,11763647 0,00216165 0,00754352 0,12734164 0,15026314
1,000,000 - 10,000,000 0,11763647 0,00216165 0,00390930 0,12370742 0,14597476
10,000,000 -100,000,000 0,11763647 0,00216165 0,00129464 0,12109276 0,14288946
100,000,000 üzeri 0,11763647 0,00216165 0,00066964 0,12046776 0,14215196
SERBEST OLMAYAN(ABONE)/SERBEST MÜŞTERİLER (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,11763647 0,00216165 0,01545310 0,13525122 0,15959644
100,000 -300,000 0,11763647 0,00216165 0,00754352 0,12734164 0,15026313
300,000-1,000,000 0,14567669 0,00216165 0,00754352 0,15538186 0,18335060
1,000,000 - 10,000,000 0,14567669 0,00216165 0,00390930 0,15174765 0,17906223
10,000,000 -100,000,000 0,14567669 0,00216165 0,00129464 0,14913299 0,17597693
100,000,000 üzeri 0,14567669 0,00216165 0,00066964 0,14850799 0,17523943
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,15037594 0,00216165 0,01545310 0,16799070 0,19822902
100,000 -300,000 0,15037594 0,00216165 0,00754352 0,16008111 0,18889571
300,000-1,000,000 0,15037594 0,00216165 0,00754352 0,16008111 0,18889571
1,000,000 - 10,000,000 0,15037594 0,00216165 0,00390930 0,15644690 0,18460734
10,000,000 - 100,000,000 0,15037594 0,00216165 0,00129464 0,15383224 0,18152204
100,000,000 üzeri 0,15037594 0,00216165 0,00066964 0,15320724 0,18078454

TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Sistem Kullanım Bedeli Sistem Kullanım Bedeli
(KDV Dahil)
0-100,000 0,01545310 0,01823466
100,000 -1,000,000 0,00754352 0,00890135
1,000,000 - 10,000,000 0,00390930 0,00461298
10,000,000 -100,000,000 0,00129464 0,00152768
100,000,000 üzeri 0,00066964 0,00079018

Doğalgaz Fiyat Bilgileri
Tarif AdıBaşlangıçBitişSM3 Birim FiyatıKWH Birim Fiyatı
CNG01/06/202001/06/20201.5730,14783835
ELEKTRİK 1.KADEME01/06/202001/06/20201.6230,15253759
ELEKTRİK 2.KADEME01/06/202001/06/20201.6230,15253759
SERBEST 2. KONUT01/06/202001/06/20201.2746520,11979812
SERBEST 1. KADEME01/06/202001/06/20201.2746520,11979812
SERBEST 2. KADEME01/06/202001/06/20201.5730,14783835
1.KADEME01/06/202001/06/20201.2746520,11979812
2.KADEME01/06/202001/06/20201.2746520,11979812
3.KADEME01/06/202001/06/20201.2746520,11979812
4.KADEME01/06/202001/06/20201.2746520,11979812
5.KADEME01/06/202001/06/20201.2746520,11979812
6.KADEME01/06/202001/06/20201.2746520,11979812
SERBEST OLMAYAN01/06/202001/06/20201.2746520,11979812
Geçmiş Dönem Doğalgaz Fiyat Bilgileri

Tarif AdıBaşlangıçBitişSM3 Birim FiyatıKWH Birim Fiyatı
1.KADEME01/01/202001/01/20200.00
2.KADEME01/01/202001/01/20200.00
3.KADEME01/01/202001/01/20200.00
4.KADEME01/01/202001/01/20200.00
5.KADEME01/01/202001/01/20200.00
6.KADEME01/01/202001/01/20200.00
SERBEST OLMAYAN01/01/202001/01/20201.2746520,11979812
CNG01/01/202001/01/20201.5730,14783835
SERBEST 1. KADEME01/01/202001/01/20201.2746520,11979812
ELEKTRİK 1.KADEME01/01/202001/01/20201.6230,15253759
12345678
Düzeltme Katsayısı(k) Ön Ödemesiz
Dönem19 Mbar21 Mbar300 Mbar
2020-6   

Ön Ödemeli
Güncel veri bulunmuyor.
Geçmiş Düzeltme Katsayıları(k)

Fiili Üst Isıl Değerleri