Doğal gaz Fiyatları


banner_dogalgaz_fiyatlari
GREY_DG_FİYATLARİ
Haziran 2021 Doğal gaz Fiyat Tarifesi

KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 1,328655 0,023000 0,196013 1,547668 1,826248
100,000 -1,000,000 1,328655 0,023000 0,095685 1,447340 1,707861
1,000,000 - 10,000,000 1,328655 0,023000 0,049588 1,401243 1,653467
10,000,000 -100,000,000 1,328655 0,023000 0,016422 1,368077 1,614331
100,000,000 üzeri 1,328655 0,023000 0,008493 1,360148 1,604975
SERBEST MÜŞTERİLER (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 1,328655 0,023000 0,196013 1,547668 1,826248
100,000 -300,000 1,328655 0,023000 0,095685 1,447340 1,707861
300,000-1,000,000 1,486128 0,023000 0,095685 1,604813 1,893679
1,000,000 - 10,000,000 1,486128 0,023000 0,049588 1,558716 1,839285
10,000,000 -100,000,000 1,486128 0,023000 0,016422 1,525550 1,800149
100,000,000 üzeri 1,486128 0,023000 0,008493 1,517621 1,790793
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 1,713250 0,023000 0,196013 1,932263 2,280070
100,000 -300,000 1,713250 0,023000 0,095685 1,831935 2,161683
300,000-1,000,000 1,713250 0,023000 0,095685 1,831935 2,161683
1,000,000 - 10,000,000 1,713250 0,023000 0,049588 1,785838 2,107289
10,000,000 - 100,000,000 1,713250 0,023000 0,016422 1,752672 2,068153
100,000,000 üzeri 1,713250 0,023000 0,008493 1,744743 2,058797

TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Sistem Kullanım Bedeli Sistem Kullanım Bedeli
(KDV Dahil)
0-100,000 0,196013 0,231295
100,000 -1,000,000 0,095685 0,112908
1,000,000 - 10,000,000 0,049588 0,058514
10,000,000 -100,000,000 0,016422 0,019378
100,000,000 üzeri 0,008493 0,010022

Yıllık tüketim miktarlarınn belirlenme esasları:

Eski müşteriler için; Tüketicilerin yer aldığı kademelerin belirlenmesinde bir önceki takvim yılı tüketim miktarları esas alınır. 

Sisteme yeni girecek olan tüketicilerin kademelerinin belirlenmesinde; sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde (365 gün) her fatura döneminde tüketicinin o fatura döneminin sonuna kadar oluşan kümülatif tüketim miktarı dikkate alınır. Fatura bu yöntemle belirlenen kademedeki sistem kullanım bedeli üzerinden kesilir.
Bu tüketiciler için bir yıllık sürenin dolduğu (365 gün) tarihin içinde bulunduğu takvim yılının sonuna kadar sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık sürede ulaşılan tüketim kademesi esas alınır. Söz konusu takvim yılının bitiminden itibaren bu tüketiciler için eski müşteriler için olan  esaslar geçerlidir.
Geçmiş Dönem Fiyat Bilgileri
Mayıs 2021 Doğalgaz fiyat bilgileri için tıklayın
Nisan 2021 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mart 2021 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Şubat 2021 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ocak 2021 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Aralık 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Kasım 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ekim 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Eylül 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ağustos 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Temmuz 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Haziran 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mayıs 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Nisan 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mart 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Şubat 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ocak 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Aralık 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Kasım 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ekim 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Eylül 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ağustos 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Temmuz 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Haziran 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mayıs 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Nisan 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mart 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Şubat 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ocak 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Aralık 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Kasım 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ekim 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Eylül 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ağustos 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Temmuz 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Haziran 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mayıs 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Nisan 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mart 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın


Haziran 2021 doğal gaz fiyat tarifesi
KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,12487359 0,00216165 0,01842227 0,14545752 0,17163987
100,000 -1,000,000 0,12487359 0,00216165 0,00899295 0,13602820 0,16051328
1,000,000 - 10,000,000 0,12487359 0,00216165 0,00466053 0,13169577 0,15540101
10,000,000 -100,000,000 0,12487359 0,00216165 0,00154342 0,12857867 0,15172283
100,000,000 üzeri 0,12487359 0,00216165 0,00079821 0,12783346 0,15084348
SERBEST OLMAYAN(ABONE)/SERBEST MÜŞTERİLER (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,12487359 0,00216165 0,01842227 0,14545752 0,17163987
100,000 -300,000 0,12487359 0,00216165 0,00899295 0,13602820 0,16051327
300,000-1,000,000 0,13967368 0,00216165 0,00899295 0,15082829 0,17797738
1,000,000 - 10,000,000 0,13967368 0,00216165 0,00466053 0,14649586 0,17286512
10,000,000 -100,000,000 0,13967368 0,00216165 0,00154342 0,14337876 0,16918694
100,000,000 üzeri 0,13967368 0,00216165 0,00079821 0,14263355 0,16830759
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,16101974 0,00216165 0,01842227 0,18160367 0,21429233
100,000 -300,000 0,16101974 0,00216165 0,00899295 0,17217434 0,20316572
300,000-1,000,000 0,16101974 0,00216165 0,00899295 0,17217434 0,20316572
1,000,000 - 10,000,000 0,16101974 0,00216165 0,00466053 0,16784192 0,19805346
10,000,000 - 100,000,000 0,16101974 0,00216165 0,00154342 0,16472481 0,19437528
100,000,000 üzeri 0,16101974 0,00216165 0,00079821 0,16397961 0,19349593

TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Sistem Kullanım Bedeli Sistem Kullanım Bedeli
(KDV Dahil)
0-100,000 0,01842227 0,02173828
100,000 -1,000,000 0,00899295 0,01061168
1,000,000 - 10,000,000 0,00466053 0,00549942
10,000,000 -100,000,000 0,00154342 0,00182124
100,000,000 üzeri 0,00079821 0,00094189


Doğalgaz Fiyat Bilgileri
Tarif AdıBaşlangıçBitişSM3 Birim FiyatıKWH Birim Fiyatı
CNG01/06/202101/06/20211.5679850,14736701
ELEKTRİK 1.KADEME01/06/202101/06/20211.736250,16318139
ELEKTRİK 2.KADEME01/06/202101/06/20211.736250,16318139
SERBEST 2. KONUT01/06/202101/06/20211.3516550,12703524
SERBEST 1. KADEME01/06/202101/06/20211.3516550,12703524
SERBEST 2. KADEME01/06/202101/06/20211.5091280,14183534
1.KADEME01/06/202101/06/20211.451140,13638534
2.KADEME01/06/202101/06/20211.4798450,13908318
3.KADEME01/06/202101/06/20211.451140,13638534
4.KADEME01/06/202101/06/20211.451140,13638534
5.KADEME01/06/202101/06/20211.736250,16318139
6.KADEME01/06/202101/06/20211.451140,13638534
SERBEST OLMAYAN01/06/202101/06/20211.3516550,12703524
Geçmiş Dönem Doğalgaz Fiyat Bilgileri

Tarif AdıBaşlangıçBitişSM3 Birim FiyatıKWH Birim Fiyatı
2.KADEME01/03/202101/03/20210.00
1.KADEME01/04/202101/04/20210.00
5.KADEME01/04/202101/04/20210.00
6.KADEME01/04/202101/04/20210.00
SERBEST OLMAYAN01/04/202101/04/20211.3254750,12457472
CNG01/04/202101/04/20211.4798450,13908318
SERBEST 1. KADEME01/04/202101/04/20211.3254750,12457472
ELEKTRİK 1.KADEME01/04/202101/04/20211.4798450,13908318
SERBEST 2. KONUT01/04/202101/04/20211.3254750,12457472
SERBEST 2. KADEME01/04/202101/04/20211.4798450,13908318
12345678
Düzeltme Katsayısı(k) Ön Ödemesiz
Dönem19 Mbar21 Mbar300 Mbar
2021-6   

Ön Ödemeli
Güncel veri bulunmuyor.
Geçmiş Düzeltme Katsayıları(k)

Fiili Üst Isıl Değerleri