Doğal gaz Fiyatları


banner_dogalgaz_fiyatlari
GREY_DG_FİYATLARİ
Ocak 2020 Doğal gaz Fiyatları

KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 1,251652 0,023000 0,161039 1,435691 1,694115
100,000 -1,000,000 1,251652 0,023000 0,078612 1,353264 1,596852
1,000,000 - 10,000,000 1,251652 0,023000 0,040740 1,315392 1,552163
10,000,000 -100,000,000 1,251652 0,023000 0,013492 1,288144 1,520010
100,000,000 üzeri 1,251652 0,023000 0,006978 1,281630 1,512323
SERBEST MÜŞTERİLER (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 1,251652 0,023000 0,161039 1,435691 1,694115
100,000 -300,000 1,251652 0,023000 0,078612 1,353264 1,596852
300,000-1,000,000 1,550000 0,023000 0,078612 1,651612 1,948902
1,000,000 - 10,000,000 1,550000 0,023000 0,040740 1,613740 1,904213
10,000,000 -100,000,000 1,550000 0,023000 0,013492 1,586492 1,872061
100,000,000 üzeri 1,550000 0,023000 0,006978 1,579978 1,864374
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 1,600000 0,023000 0,161039 1,784039 2,105166
100,000 -300,000 1,600000 0,023000 0,078612 1,701612 2,007902
300,000-1,000,000 1,600000 0,023000 0,078612 1,701612 2,007902
1,000,000 - 10,000,000 1,600000 0,023000 0,040740 1,663740 1,963213
10,000,000 - 100,000,000 1,600000 0,023000 0,013492 1,636492 1,931061
100,000,000 üzeri 1,600000 0,023000 0,006978 1,629978 1,923374
TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Sistem Kullanım Bedeli Sistem Kullanım Bedeli
(KDV Dahil)
0-100,000 0,161039 0,190026
100,000 -1,000,000 0,078612 0,092762
1,000,000 - 10,000,000 0,040740 0,048073
10,000,000 -100,000,000 0,013492 0,015921
100,000,000 üzeri 0,006978 0,008234
Yıllık tüketim miktarlarınn belirlenme esasları:

Eski müşteriler için; Tüketicilerin yer aldığı kademelerin belirlenmesinde bir önceki takvim yılı tüketim miktarları esas alınır. 

Sisteme yeni girecek olan tüketicilerin kademelerinin belirlenmesinde; sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde (365 gün) her fatura döneminde tüketicinin o fatura döneminin sonuna kadar oluşan kümülatif tüketim miktarı dikkate alınır. Fatura bu yöntemle belirlenen kademedeki sistem kullanım bedeli üzerinden kesilir.
Bu tüketiciler için bir yıllık sürenin dolduğu (365 gün) tarihin içinde bulunduğu takvim yılının sonuna kadar sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık sürede ulaşılan tüketim kademesi esas alınır. Söz konusu takvim yılının bitiminden itibaren bu tüketiciler için eski müşteriler için olan  esaslar geçerlidir.
Ocak 2020 Doğal gaz Fiyat Bilgileri (TL/KWh)

KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,11763647 0,00216165 0,01513524 0,13493336 0,15922136
100,000 -1,000,000 0,11763647 0,00216165 0,00738835 0,12718647 0,15008003
1,000,000 - 10,000,000 0,11763647 0,00216165 0,00382895 0,12362707 0,14587994
10,000,000 -100,000,000 0,11763647 0,00216165 0,00126805 0,12106617 0,14285808
100,000,000 üzeri 0,11763647 0,00216165 0,00065583 0,12045395 0,14213566
SERBEST OLMAYAN(ABONE)/SERBEST MÜŞTERİLER (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,11763647 0,00216165 0,01513524 0,13493336 0,15922137
100,000 -300,000 0,11763647 0,00216165 0,00738835 0,12718647 0,15008003
300,000-1,000,000 0,14567669 0,00216165 0,00738835 0,15522669 0,18316750
1,000,000 - 10,000,000 0,14567669 0,00216165 0,00382895 0,15166729 0,17896741
10,000,000 -100,000,000 0,14567669 0,00216165 0,00126805 0,14910639 0,17594554
100,000,000 üzeri 0,14567669 0,00216165 0,00065583 0,14849417 0,17522312
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,15037594 0,00216165 0,01513524 0,16767284 0,19785395
100,000 -300,000 0,15037594 0,00216165 0,00738835 0,15992594 0,18871261
300,000-1,000,000 0,15037594 0,00216165 0,00738835 0,15992594 0,18871261
1,000,000 - 10,000,000 0,15037594 0,00216165 0,00382895 0,15636654 0,18451252
10,000,000 - 100,000,000 0,15037594 0,00216165 0,00126805 0,15380564 0,18149065
100,000,000 üzeri 0,15037594 0,00216165 0,00065583 0,15319342 0,18076824
TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Sistem Kullanım Bedeli Sistem Kullanım Bedeli
(KDV Dahil)
0-100,000 0,01513524 0,01785959
100,000 -1,000,000 0,00738835 0,00871825
1,000,000 - 10,000,000 0,00382895 0,00451816
10,000,000 -100,000,000 0,00126805 0,00149629
100,000,000 üzeri 0,00065583 0,00077388
Doğalgaz Fiyat Bilgileri
Tarif AdıBaşlangıçBitişSM3 Birim FiyatıKWH Birim Fiyatı
CNG01/01/202001/01/20201.5730,14783835
ELEKTRİK 1.KADEME01/01/202001/01/20201.6230,15253759
ELEKTRİK 2.KADEME01/01/202001/01/20201.6230,15253759
SERBEST 2. KONUT01/01/202001/01/20201.2746520,11979812
SERBEST 1. KADEME01/01/202001/01/20201.2746520,11979812
SERBEST 2. KADEME01/01/202001/01/20201.5730,14783835
1.KADEME01/01/202001/01/20200.00
2.KADEME01/01/202001/01/20200.00
3.KADEME01/01/202001/01/20200.00
4.KADEME01/01/202001/01/20200.00
5.KADEME01/01/202001/01/20200.00
6.KADEME01/01/202001/01/20200.00
SERBEST OLMAYAN01/01/202001/01/20201.2746520,11979812
Geçmiş Dönem Doğalgaz Fiyat Bilgileri

Tarif AdıBaşlangıçBitişSM3 Birim FiyatıKWH Birim Fiyatı
1.KADEME01/01/202001/01/20200.00
2.KADEME01/01/202001/01/20200.00
3.KADEME01/01/202001/01/20200.00
4.KADEME01/01/202001/01/20200.00
5.KADEME01/01/202001/01/20200.00
6.KADEME01/01/202001/01/20200.00
SERBEST OLMAYAN01/01/202001/01/20201.2746520,11979812
CNG01/01/202001/01/20201.5730,14783835
SERBEST 1. KADEME01/01/202001/01/20201.2746520,11979812
ELEKTRİK 1.KADEME01/01/202001/01/20201.6230,15253759
12
Düzeltme Katsayısı(k) Ön Ödemesiz
Dönem19 Mbar21 Mbar300 Mbar
2020-1   

Ön Ödemeli
Güncel veri bulunmuyor.
Geçmiş Düzeltme Katsayıları(k)

Fiili Üst Isıl Değerleri