Doğal gaz Fiyatları


banner_dogalgaz_fiyatlari
GREY_DG_FİYATLARİ
Eylül 2021 Doğal gaz fiyat tarifesi

KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 1,488094 0,023000 0,205224 1,716318 2,025255
100,000 -1,000,000 1,488094 0,023000 0,100181 1,611275 1,901305
1,000,000 - 10,000,000 1,488094 0,023000 0,051918 1,563012 1,844354
10,000,000 -100,000,000 1,488094 0,023000 0,017193 1,528287 1,803379
100,000,000 üzeri 1,488094 0,023000 0,008892 1,519986 1,793583
SERBEST MÜŞTERİLER (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 1,488094 0,023000 0,205224 1,716318 2,025255
100,000 -300,000 1,488094 0,023000 0,100181 1,611275 1,901305
300,000-1,000,000 2,050857 0,023000 0,100181 2,174038 2,565365
1,000,000 - 10,000,000 2,050857 0,023000 0,051918 2,125775 2,508415
10,000,000 -100,000,000 2,050857 0,023000 0,017193 2,091050 2,467439
100,000,000 üzeri 2,050857 0,023000 0,008892 2,082749 2,457644
CNG MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 2,369000 0,023000 0,205224 2,597224 3,064724
100,000 -300,000 2,369000 0,023000 0,100181 2,492181 2,940774
300,000-1,000,000 2,369000 0,023000 0,100181 2,492181 2,940774
1,000,000 - 10,000,000 2,369000 0,023000 0,051918 2,443918 2,883823
10,000,000 -100,000,000 2,369000 0,023000 0,017193 2,409193 2,842848
100,000,000 üzeri 2,369000 0,023000 0,008892 2,400892 2,833053
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 2,369000 0,023000 0,205224 2,597224 3,064724
100,000 -300,000 2,369000 0,023000 0,100181 2,492181 2,940774
300,000-1,000,000 2,369000 0,023000 0,100181 2,492181 2,940774
1,000,000 - 10,000,000 2,369000 0,023000 0,051918 2,443918 2,883823
10,000,000 - 100,000,000 2,369000 0,023000 0,017193 2,409193 2,842848
100,000,000 üzeri 2,369000 0,023000 0,008892 2,400892 2,833053


TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Sistem Kullanım Bedeli Sistem Kullanım Bedeli
(KDV Dahil)
0-100,000 0,205224 0,242164
100,000 -1,000,000 0,100181 0,118214
1,000,000 - 10,000,000 0,051918 0,061263
10,000,000 -100,000,000 0,017193 0,020288
100,000,000 üzeri 0,008892 0,010493

Yıllık tüketim miktarlarınn belirlenme esasları:

Eski müşteriler için; Tüketicilerin yer aldığı kademelerin belirlenmesinde bir önceki takvim yılı tüketim miktarları esas alınır. 

Sisteme yeni girecek olan tüketicilerin kademelerinin belirlenmesinde; sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde (365 gün) her fatura döneminde tüketicinin o fatura döneminin sonuna kadar oluşan kümülatif tüketim miktarı dikkate alınır. Fatura bu yöntemle belirlenen kademedeki sistem kullanım bedeli üzerinden kesilir.
Bu tüketiciler için bir yıllık sürenin dolduğu (365 gün) tarihin içinde bulunduğu takvim yılının sonuna kadar sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık sürede ulaşılan tüketim kademesi esas alınır. Söz konusu takvim yılının bitiminden itibaren bu tüketiciler için eski müşteriler için olan  esaslar geçerlidir.
Geçmiş Dönem Fiyat Bilgileri
Ağusots 2021 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Temmuz 2021 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Haziran 2021 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mayıs 2021 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Nisan 2021 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mart 2021 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Şubat 2021 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ocak 2021 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Aralık 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Kasım 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ekim 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Eylül 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ağustos 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Temmuz 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Haziran 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mayıs 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Nisan 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mart 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Şubat 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ocak 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Aralık 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Kasım 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ekim 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Eylül 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ağustos 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Temmuz 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Haziran 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mayıs 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Nisan 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mart 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Şubat 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ocak 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Aralık 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Kasım 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ekim 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Eylül 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ağustos 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Temmuz 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Haziran 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mayıs 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Nisan 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mart 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Eylül 2021 Doğal gaz fiyat tarifesi

KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,13985846 0,00216165 0,01928797 0,16130808 0,19034353
100,000 -1,000,000 0,13985846 0,00216165 0,00941551 0,15143562 0,17869403
1,000,000 - 10,000,000 0,13985846 0,00216165 0,00487951 0,14689962 0,17334155
10,000,000 -100,000,000 0,13985846 0,00216165 0,00161588 0,14363599 0,16949047
100,000,000 üzeri 0,13985846 0,00216165 0,00083571 0,14285582 0,16856987
SERBEST OLMAYAN(ABONE)/SERBEST MÜŞTERİLER (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,13985846 0,00216165 0,01928797 0,16130808 0,19034354
100,000 -300,000 0,13985846 0,00216165 0,00941551 0,15143562 0,17869403
300,000-1,000,000 0,19274972 0,00216165 0,00941551 0,20432688 0,24110572
1,000,000 - 10,000,000 0,19274972 0,00216165 0,00487951 0,19979088 0,23575324
10,000,000 -100,000,000 0,19274972 0,00216165 0,00161588 0,19652725 0,23190216
100,000,000 üzeri 0,19274972 0,00216165 0,00083571 0,19574708 0,23098156
CNG MÜŞTERİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,22265038 0,00216165 0,01928797 0,24410000 0,28803800
100,000 -300,000 0,22265038 0,00216165 0,00941551 0,23422754 0,27638849
300,000-1,000,000 0,22265038 0,00216165 0,00941551 0,23422754 0,27638849
1,000,000 - 10,000,000 0,22265038 0,00216165 0,00487951 0,22969154 0,27103602
10,000,000 -100,000,000 0,22265038 0,00216165 0,00161588 0,22642791 0,26718494
100,000,000 üzeri 0,22265038 0,00216165 0,00083571 0,22564774 0,26626434
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,22265038 0,00216165 0,01928797 0,24410000 0,28803800
100,000 -300,000 0,22265038 0,00216165 0,00941551 0,23422754 0,27638849
300,000-1,000,000 0,22265038 0,00216165 0,00941551 0,23422754 0,27638849
1,000,000 - 10,000,000 0,22265038 0,00216165 0,00487951 0,22969154 0,27103602
10,000,000 - 100,000,000 0,22265038 0,00216165 0,00161588 0,22642791 0,26718494
100,000,000 üzeri 0,22265038 0,00216165 0,00083571 0,22564774 0,26626434


TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Sistem Kullanım Bedeli Sistem Kullanım Bedeli
(KDV Dahil)
0-100,000 0,01928797 0,02275980
100,000 -1,000,000 0,00941551 0,01111030
1,000,000 - 10,000,000 0,00487951 0,00575782
10,000,000 -100,000,000 0,00161588 0,00190674
100,000,000 üzeri 0,00083571 0,00098614

Doğalgaz Fiyat Bilgileri
Tarif AdıBaşlangıçBitişSM3 Birim FiyatıKWH Birim Fiyatı
CNG03/09/202103/09/20212.3920,22481203
ELEKTRİK 1.KADEME03/09/202103/09/20212.3920,22481203
ELEKTRİK 2.KADEME03/09/202103/09/20212.3920,22481203
KORUMA TAAHHÜTLÜ03/09/202103/09/20212.2763120,2139391
SERBEST 2. KONUT03/09/202103/09/20211.5110940,14202011
SERBEST 1. KADEME03/09/202103/09/20211.5110940,14202011
SERBEST 2. KADEME03/09/202103/09/20212.0738570,19491137
1.KADEME01/09/202101/09/20211.3516550,12703524
2.KADEME01/09/202101/09/20211.3516550,12703524
3.KADEME01/09/202101/09/20211.6399310,15412885
4.KADEME01/09/202101/09/20211.6399310,15412885
5.KADEME01/09/202101/09/20212.2763120,2139391
6.KADEME01/09/202101/09/20212.2763120,2139391
SERBEST OLMAYAN03/09/202103/09/20211.5110940,14202011
Geçmiş Dönem Doğalgaz Fiyat Bilgileri

Tarif AdıBaşlangıçBitişSM3 Birim FiyatıKWH Birim Fiyatı
2.KADEME01/03/202101/03/20210.00
1.KADEME01/04/202101/04/20210.00
5.KADEME01/04/202101/04/20210.00
6.KADEME01/04/202101/04/20210.00
SERBEST OLMAYAN01/04/202101/04/20211.3254750,12457472
CNG01/04/202101/04/20211.4798450,13908318
SERBEST 1. KADEME01/04/202101/04/20211.3254750,12457472
ELEKTRİK 1.KADEME01/04/202101/04/20211.4798450,13908318
SERBEST 2. KONUT01/04/202101/04/20211.3254750,12457472
SERBEST 2. KADEME01/04/202101/04/20211.4798450,13908318
12345678910...
Düzeltme Katsayısı(k) Ön Ödemesiz
Dönem19 Mbar21 Mbar300 Mbar
2021-9   

Ön Ödemeli
Güncel veri bulunmuyor.
Geçmiş Düzeltme Katsayıları(k)

Fiili Üst Isıl Değerleri