Doğal gaz Fiyatları


banner_dogalgaz_fiyatlari
GREY_DG_FİYATLARİ
Mart 2021 Doğal gaz Fiyat Tarifesi

KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 1,289579 0,023000 0,188994 1,501573 1,771856
100,000 -1,000,000 1,289579 0,023000 0,092259 1,404838 1,657709
1,000,000 - 10,000,000 1,289579 0,023000 0,047813 1,360392 1,605263
10,000,000 -100,000,000 1,289579 0,023000 0,015834 1,328413 1,567527
100,000,000 üzeri 1,289579 0,023000 0,008189 1,320768 1,558506
SERBEST MÜŞTERİLER (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 1,289579 0,023000 0,188994 1,501573 1,771856
100,000 -300,000 1,289579 0,023000 0,092259 1,404838 1,657709
300,000-1,000,000 1,442421 0,023000 0,092259 1,557680 1,838062
1,000,000 - 10,000,000 1,442421 0,023000 0,047813 1,513234 1,785616
10,000,000 -100,000,000 1,442421 0,023000 0,015834 1,481255 1,747881
100,000,000 üzeri 1,442421 0,023000 0,008189 1,473610 1,738860
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 1,442421 0,023000 0,188994 1,654415 1,952210
100,000 -300,000 1,442421 0,023000 0,092259 1,557680 1,838062
300,000-1,000,000 1,442421 0,023000 0,092259 1,557680 1,838062
1,000,000 - 10,000,000 1,442421 0,023000 0,047813 1,513234 1,785616
10,000,000 - 100,000,000 1,442421 0,023000 0,015834 1,481255 1,747881
100,000,000 üzeri 1,442421 0,023000 0,008189 1,473610 1,738860

TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/Sm3)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Sistem Kullanım Bedeli Sistem Kullanım Bedeli
(KDV Dahil)
0-100,000 0,188994 0,223013
100,000 -1,000,000 0,092259 0,108866
1,000,000 - 10,000,000 0,047813 0,056419
10,000,000 -100,000,000 0,015834 0,018684
100,000,000 üzeri 0,008189 0,009663

Yıllık tüketim miktarlarınn belirlenme esasları:

Eski müşteriler için; Tüketicilerin yer aldığı kademelerin belirlenmesinde bir önceki takvim yılı tüketim miktarları esas alınır. 

Sisteme yeni girecek olan tüketicilerin kademelerinin belirlenmesinde; sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde (365 gün) her fatura döneminde tüketicinin o fatura döneminin sonuna kadar oluşan kümülatif tüketim miktarı dikkate alınır. Fatura bu yöntemle belirlenen kademedeki sistem kullanım bedeli üzerinden kesilir.
Bu tüketiciler için bir yıllık sürenin dolduğu (365 gün) tarihin içinde bulunduğu takvim yılının sonuna kadar sayacın gaz akışına açıldığı tarihten itibaren bir yıllık sürede ulaşılan tüketim kademesi esas alınır. Söz konusu takvim yılının bitiminden itibaren bu tüketiciler için eski müşteriler için olan  esaslar geçerlidir.
Geçmiş Dönem Fiyat Bilgileri
Şubat 2021 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ocak 2021 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Aralık 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Kasım 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ekim 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Eylül 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ağustos 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Temmuz 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Haziran 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mayıs 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Nisan 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mart 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Şubat 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ocak 2020 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Aralık 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Kasım 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ekim 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Eylül 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ağustos 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Temmuz 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Haziran 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mayıs 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Nisan 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mart 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Şubat 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ocak 2019 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Aralık 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Kasım 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ekim 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Eylül 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Ağustos 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Temmuz 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Haziran 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mayıs 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Nisan 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mart 2018 Doğal gaz fiyat bilgileri için tıklayın
Mart 2021 doğal gaz fiyat tarifesi

KONUT MÜŞTERİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,12120103 0,00216165 0,01776259 0,14112527 0,16652782
100,000 -1,000,000 0,12120103 0,00216165 0,00867096 0,13203364 0,15579970
1,000,000 - 10,000,000 0,12120103 0,00216165 0,00449370 0,12785638 0,15087053
10,000,000 -100,000,000 0,12120103 0,00216165 0,00148816 0,12485084 0,14732399
100,000,000 üzeri 0,12120103 0,00216165 0,00076964 0,12413232 0,14647614
SERBEST OLMAYAN(ABONE)/SERBEST MÜŞTERİLER (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,12120103 0,00216165 0,01776259 0,14112528 0,16652783
100,000 -300,000 0,12120103 0,00216165 0,00867096 0,13203365 0,15579970
300,000-1,000,000 0,13556588 0,00216165 0,00867096 0,14639850 0,17275023
1,000,000 - 10,000,000 0,13556588 0,00216165 0,00449370 0,14222124 0,16782106
10,000,000 -100,000,000 0,13556588 0,00216165 0,00148816 0,13921570 0,16427452
100,000,000 üzeri 0,13556588 0,00216165 0,00076964 0,13849718 0,16342667
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Alış Fiyatı
(1)
ÖTV
(2)
Sistem Kullanım Bedeli
(3)
Satış Fiyatı Satış Fiyatı
(KDV Hariç)
(1+2+3)
(KDV Dahil)
0-100,000 0,13556588 0,00216165 0,01776259 0,15549013 0,18347836
100,000 -300,000 0,13556588 0,00216165 0,00867096 0,14639850 0,17275023
300,000-1,000,000 0,13556588 0,00216165 0,00867096 0,14639850 0,17275023
1,000,000 - 10,000,000 0,13556588 0,00216165 0,00449370 0,14222124 0,16782106
10,000,000 - 100,000,000 0,13556588 0,00216165 0,00148816 0,13921570 0,16427452
100,000,000 üzeri 0,13556588 0,00216165 0,00076964 0,13849718 0,16342667

TAŞIMA MÜŞTERİLERİ (TL/Kwh)
Yıllık Tüketim Miktarı Aralığı
(metreküp)
Sistem Kullanım Bedeli Sistem Kullanım Bedeli
(KDV Dahil)
0-100,000 0,01776259 0,02095986
100,000 -1,000,000 0,00867096 0,01023173
1,000,000 - 10,000,000 0,00449370 0,00530257
10,000,000 -100,000,000 0,00148816 0,00175603
100,000,000 üzeri 0,00076964 0,00090818
Doğalgaz Fiyat Bilgileri
Tarif AdıBaşlangıçBitişSM3 Birim FiyatıKWH Birim Fiyatı
CNG01/03/202101/03/20211.4654210,13772754
ELEKTRİK 1.KADEME01/03/202101/03/20211.4654210,13772754
ELEKTRİK 2.KADEME01/03/202101/03/20211.4654210,13772754
SERBEST 2. KONUT01/03/202101/03/20211.3125790,12336269
SERBEST 1. KADEME01/03/202101/03/20211.3125790,12336269
SERBEST 2. KADEME01/03/202101/03/20211.4654210,13772754
1.KADEME01/03/202101/03/20211.4654210,13772754
2.KADEME01/03/202101/03/20210.00
3.KADEME01/03/202101/03/20211.4654210,13772754
4.KADEME01/03/202101/03/20211.4654210,13772754
5.KADEME01/03/202101/03/20211.2998110,12216269
6.KADEME01/03/202101/03/20211.4654210,13772754
SERBEST OLMAYAN01/03/202101/03/20211.3125790,12336269
Geçmiş Dönem Doğalgaz Fiyat Bilgileri

Tarif AdıBaşlangıçBitişSM3 Birim FiyatıKWH Birim Fiyatı
2.KADEME01/03/202101/03/20210.00
1.KADEME01/02/202101/02/20210.00
4.KADEME01/02/202101/02/20210.00
6.KADEME01/02/202101/02/20210.00
SERBEST 2. KADEME01/02/202101/02/20211.451140,13638534
3.KADEME01/02/202101/02/20211.451140,13638534
5.KADEME01/02/202101/02/20211.451140,13638534
SERBEST OLMAYAN01/02/202101/02/20211.2998110,12216269
CNG01/02/202101/02/20211.451140,13638534
ELEKTRİK 1.KADEME01/02/202101/02/20211.451140,13638534
1234
Düzeltme Katsayısı(k) Ön Ödemesiz
Dönem19 Mbar21 Mbar300 Mbar
2021-3   

Ön Ödemeli
Güncel veri bulunmuyor.
Geçmiş Düzeltme Katsayıları(k)

Fiili Üst Isıl Değerleri