Mart 2020 Yakıt Karşılaştırma Tablosu

Konut-fiyat mart
Yakıt Tip Isıl Değeri Birim Birim Fiyatı Birimi Ortalama Verim TL/1000kcal
Doğal gaz Konut 8250 kcal/Sm3 1,70 ₺ TL/m3 92% 0,22 ₺
Kömür İthal 7200 Kcal/kg 1,50 ₺ TL/kg 65% 0,32 ₺
Fuel Oil Akaryakıt 9200 Kcal/kg 2,37 ₺ TL/kg 82% 0,31 ₺
Kalorifer Yakıtı Akaryakıt 9700 Kcal/kg 2,75 ₺ TL/kg 84% 0,34 ₺
LPG 12 kg tüp 11000 Kcal/kg 9,83 ₺ TL/kg 92% 0,97 ₺
Motorin 10200 Kcal/kg 5,33 ₺ TL/kg 86% 0,61 ₺
Odun 2500 kcal/kg 0,95 ₺ TL/kg 60% 0,63 ₺
Elektrik kWh 860 Kcal/kwh 0,71 ₺ TL/KWh 99% 0,83 ₺

Yakıt karşılaştırması; Isınma için 10.030.000kcal, Pişirme için 1.255.000kcal, Sıcak su için 2.150.000kcal ısı harcaması üzerinden hesaplanmıştır.
Isıl verimler; Doğal gaz 8250kcal/Sm3, İthal linyit kömür 7200kcal/kg, Fuel Oil 9200kcal/kg, Kalorifer yakıtı 9700kcal/kg, LPG 11000kcal/kg, Motorin 10200kcal/kg, Odun 2500kcal/kg, Elektrik 860kcal/kWh olınarak hesaplama yapılmıştır.
Ortalama verimler; Doğal gaz %92, Kömür %65, Fuel Oil %82, Kalorifer Yakıtı %84, LPG %92, Motorin %86, Odun %60, Elektrik %99 alınarak hesaplama yapılmıştır.
Kömür ve odun fiyatları; ulusoykomur.com.tr,  Tüp fiyatları; aygaz.com.tr, Elektrik Fiyatları; tedas.gov.tr, Fuel Oil, Kalorifer yakıtı ve Motorin fiyatları; tppd.com.tr web adreslerinden alınmıştır.