Doğal gazın Üstünlükleri


banner_merkezi_sistem
grey_merkezi_isinma

 

 • Doğal gaz her an için kullanıma hazırdır.
 • Stok yapma, önceden sipariş verme gerektirmez. Doğal gaz almak kolaydır; ne önceden para yatırmak, ne dağıtım için sıranızın gelmesini beklemek, ne de depolama zahmetine girmek gerekmemektedir.
 • Doğal gaz birincil enerji olarak borularla taşıma kayıpları, nakliye temin yeri olmadan ve temel taşıma yollarını meşgul etmeden kullanıcıya gelir. Doğal gaz sürekli ve kesintisiz kullanım olanağı vermektedir.
 • Doğal gaz uzun süreli bir enerji kaynağıdır. Büyük rezervlerden, on yıllar ötesine kadar uzanan sağlam anlaşmalarla emniyete alınmıştır
 • Doğal gaz depolama yeri gerektirmez, böylece binalarda boş alanlar elde edilir.
 • Temiz kazan daireleri ortaya çıkar. Pis ve harabe şeklindeki kazan dairelerinden, temiz ve güvenli ısı merkezlerine dönüşüm ortaya çıkmıştır.
 • Doğal gaz çevre dostudur:
 • Doğal gaz çevreye saygılı havayı, kirletmeyen, doğaya zarar vermeyen "çevreci" bir enerji kaynağıdır. Doğal gaz, yandığı zaman havayı kirletici kükürt oksitleri ve karbon tanecikleri gibi atık maddeler meydana getirmemektedir.
 • Doğanın, çevrenin, dolayısıyla insan geleceğinin ciddi bir sigortasıdır.
 • Dünyada kullanımı hızla yaygınlaşan doğal gaz, yüksek ısıl değeri ve diğer nitelikleriyle önemli bir tercihe dönüşmektedir.
 • Kalıcı atıklar bırakmadan yanar, kullanıldıktan sonra kül vs. gibi hiçbir artık bırakmadığından doğal gaz size ek masraflar çıkarmayacaktır.
 • Doğal gazlı cihazlarda sıcaklık kontrolü çok hassas olarak yapılır. Verim, konfor ve enerji tasarrufu sağlanır. Modern doğalgaz cihazları her türlü ihtiyaca karşılık verir, sizin isteklerinize göre yerleştirilebilir.
 • Verimli bir yakıttır. Gaz halinde olması nedeniyle, yanıcı ve yakıcı moleküllerin birleşme şansı fazla olduğu için daha yüksek verimle yakma olanağı vardır.
 • Doğal gaz ile cihazlarda ısı geçişi kısa sürede olur:
 • Otomatik kontrole daha uygun olması nedeni ile enerji tasarrufu sağlamaktadır. Devreye girip çıkması daha kısa sürede olduğundan otomatik kontrolle kullanılması daha kolaydır.
 • Doğal gaz enerji tasarrufu sağlar. Yakma işlemi için daha az hava fazlalığı kullanıldığından enerji tasarrufu sağlar. Her yanıcı molekülün yakıcı molekülle birleşme şansı kömür ve fueloil'e göre daha fazla olduğundan yakma için daha az hava kullanılmaktadır.
 • Doğal gaz ucuzdur, ekonomiktir, zaman ve işgücü tasarrufu sağlanır:
  Doğal gaz diğer yakıtlardan ucuzdur. Doğal gazın kullanıldığı sistemlerde yanma kontrolü kolayca yapılabilir ve sabit bir verim elde edilir. Yanma verimi kömüre göre daha yüksek, fueloile eşdeğer olduğundan fiyatının ucuzluğu nedeniyle her iki yakıta göre de daha ekonomiktir.
 • Doğal gaz kullanıldıktan sonra ödenir, önceden ödeme gerektirmez.