Enerjimİzgaz Ekim 2017


ARAÇLARDA CNG KULLANIMI


KONU1

Doğal gazın enerji yoğunluğu düşüktür. Enerji yoğunluğunun yükseltilmesi amacıyla doğalgaz sıkıştırılır veya sıvılaştırılır. Doğal gaz taşıtlarda 200 bar’ da kullanılmaktadır. Bu nedenle sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) olarak anılmaktadır.

Doğal gazın ısıl değeri 47 MJ/kg veya 40MJ/m3’e eşit olup, 1 kg doğal gaz 1,33 litre benzine veya 1,22 litre motorine eşittir. Diğer bir karşılaştırma ile 1 m3 doğal gaz 1,1 litre benzine veya 1,0 litre motorine eşit olmaktadır.

Araç motorlarında kullanılan yakıtların karşılaştırması yapılırken motorun verimliliği de dikkate alınmalıdır. Doğal gazın enerji verimliliği genel olarak benzinden daha iyi, motorinle ise aynıdır.

Motora hiç bir zararı olmayan CNG kullanımında ortalama 35-40 bin km. de bir yağ değişimi yapılmaktadır. Temiz bir yakıt olmasından ötürü, motor ömrünü uzatmaktadır.


Tutuşma sıcaklığı 3500 oC olan benzine göre, tutuşma sıcaklığı 6500 oC doğalgaz yüksek tutuşma sıcaklığı nedeniyle güvenlik açısından avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, hava ile % 5 – 15 arası hacimsel bir karışım oluşturulmadan doğal gazın patlaması mümkün değildir. Yüksek tutuşma sıcaklığı ve düşük yanma aralığı nedeniyle, doğal gaz, diğer sıvı yakıtlarla karşılaştırıldığında kaza anında güvenlik açısından en güvenilir yakıttır.

İZGAZ Lisans alanımızda ki KBB CNG dolum istasyonları

Bölgemizde ilk CNG Dolum İstasyonu 2009 yılında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) tarafından toplu taşımada kullanılmak üzere, İZGAZ’ın kontrolünde, Kocaeli’nde devreye alındı. Ayrıca, yine aynı amaçla Körfez’de 2 adet CNG kompresörü vasıtasıyla, saatte 4 bin metreküp CNG dolumu yapabilen, uluslararası standartlarda, son teknoloji ve güvenlik sistemine sahip CNG Dolum İstasyonu da devreye alınmıştır.

303 adet CNG’li belediye otobüsü filosu ile toplu taşıma yapılan şehrimizde, yaklaşık 2 hektarlık ormanın temizleyebileceği bir kirliliğin de önüne geçilmiş bulunuluyor.

Araçlarda CNG yakıtı kullanımı yaygınlaşacaktır

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yapılması planlanan yönetmelik değişikliğiyle CNG (Otogaz) lisansına sahip şirketler, CNG dolum istasyon ve tesislerine satış yapabileceklerdir.

Söz konusu CNG lisansı sahibi şirketler, mevcut şartlarda doğalgaz iletim şebekesi üzerinden temin edilen doğal gazı, CNG formuna çevirerek, şebekeye uzak istasyonlara da gönderebileceklerdir. Büyük tüpler içinde karayolu üzerinden taşınacak olan CNG, gerekli mevzuat hükümlerini yerine getiren akaryakıt istasyonlarında alternatif bir yakıt olarak satışa sunulacaktır.

Türkiye'de 27 CNG İstasyonu Mevcuttur.

Dünyada kullanımı giderek artan CNG, ABD'de bin 650, İtalya'da bin 40, Almanya'da 920, Türkiye'de ise 27 istasyonda satışa sunulmaktadır. En fazla CNG ile çalışan araç 900 bin adet ile İtalya'da bulunmaktadır. Bu ülkeyi, 150 bin araçla ABD ve 100 bin araçla Almanya izlemektedir. Türkiye'de ise CNG ile çalışan araç sayısı 4 bini bulmaktadır.

Türkiye'de CNG kullanımına uygun araçların tamamının bu yakıtı kullanması halinde, ülkedeki doğalgaz pazarının da yaklaşık yüzde 50 büyüyeceği öngörülmektedir.

LPG'ye Göre Yüzde 15 Daha Az Karbon Salınımı

Çevreci bir yakıt türü olan CNG'nin araçlarda kullanımının yaygınlaşmasıyla, karbon salınımının azalması beklenmektedir. CNG ile çalışan araçlar, LPG kullanan araçlara göre yüzde 15, dizel yakıtla çalışan araçlara göre ise yüzde 8 daha az karbon salınımı yapmaktadır.
Diğer akaryakıt türlerine göre birim maliyeti daha ucuz olan CNG'nin akaryakıt istasyonlarında kullanımı, Türkiye'de CNG uyumlu çalışan araç sayısını da artıracaktır.
Öte yandan, gerekli şartları yerine getiren CNG lisans sahipleri, herhangi bir bedel ödemeden lisanslarını CNG (satış) veya CNG (Otogaz) lisansına dönüştürülebilecektir.

KAYNAK

http://www.ntv.com.tr

DOĞAL GAZLI KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALLERİ

Doğal gaz yakıtlı kombine çevrim santralları; fosil yakıtlı santrallar içinde en yüksek verime ulaşması ve çevreye olumsuz etkilerinin çok az olması nedenleriyle son yıllarda dünyada en çok tercih edilen enerji üretim sistemi konumuna gelmiştir. Ayrıca doğal gaz yakıtlı kombine çevrim santralleri, diğer termik santrallere göre daha düşük kurulum maliyeti ile daha kısa sürede işletmeye alınabilmektedirler.


Doğal gaz Kombine Çevrim Santralleri Genel Yapısı

KONU-2

Kombine çevrim santrallerindeki asıl amaç,atık ısı gazlarından yararlanarak buhar eldesiyle elektrik üretmek ve verimi arttırmaktır. Basit çevrim bir enerji santralinde verim %35-%40 arasında bir değere sahipken kombine çevrim santrallerde verim günümüz teknolojisiyle %60 mertebelerine erişmiştir. 

Kombine çevrim santrallerinde gaz türbinleri ve buhar türbinleri birlikte kullanılmaktadır. Doğal gaz kullanılan gaz türbinlerinden elde edilen elektrik enerjisinin yanı sıra türbinden yanma sonucu çıkan yüksek sıcaklığa sahip egzoz gazlarının atık ısısından faydalanılarak elde edilen buhar ile buhar türbinlerinden de elektrik üretimi sağlanmaktadır.

Doğalgaz Kombine Çevrim Santralleri; temel olarak, Bağımsız Atık Isı Kazanı, Buhar Türbin Jeneratörü, Kondenser, Soğutma Kulesi, Gaz türbini ve  Jeneratör ana kısımlarından oluşur.

Doğal gaz türbinlerindeki yanma odalarında sıkıştırılmış doğal gaz–hava karışımı yakılır ve ortaya çıkan enerji mekanik enerjiye dönüştürülür ve pistonları harekete geçirir. Türbinin uç kısmındaki alternatöre aktarılan bu mekanik hareket bu kez de elektrik enerjisine dönüştürülerek üretim gerçekleşir. Sistemde buhar eldesi için kullanılacak suyun saflaştırma işlemi ve gaz türbininde yanma sonucu oluşan çok yüksek sıcaklıktaki egzoz gazı (400-600 oC) vasıtası ile bu suyun buhar haline getirilmesi sağlanır.

Bu işlemin ardından buhar degazör adı verilen tanka aktarılır. “Degazör tank”ta da ısıtma işlemi gerçekleştirilip buhar kollektörüne iletim gerçekleşir ve saflaştırılmış olan su, saf kızgın buhar haline getirilmiş olur. Kollektörden buhar türbinin kanatlarına püskürtülen buhar, kanatlarda mekanik hareketi sağlar ve alternatör ile burada da enerji üretimi sağlanır. Buhar türbininde elektrik üretmek için kullanılan kızgın buhar, kondenserde yoğuşturularak tekrar sıvı hale getirilir. Elde edilen su kondenserden soğutma kulesine aktarılarak soğutma işlemi gerçekleştirilir. Böylece suyun da geri dönüşümü sağlanmış olur ve tekrar kullanılabilir.

Türkiye’de elektrik üretiminde %35 ile en büyük paya sahip olan yakıt doğal gaz olup, doğal gazdan elektrik üretiminde kombine çevrim santrallerinin payı çok büyüktür.

ENGİE’DEN YENİLENEBİLİR ENERJİ GELİŞİMİ İÇİN 1,25 MİLYAR EURO ÇEVRE DOSTU FON

yenilenebilir

Enerji devi Engie yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanındaki iddialı kalkınma stratejisini desteklemek için toplam 1.25 milyar Euro’ya kadar üçüncü bir Çevre Dostu Tahvil İhraç ettiğini açıkladı.

Bu işlemle, ENGIE tarafından 2014 yılından beri Green Bond (yeşil bono) formatında çıkarılan toplam tahvil tutarı 5.25 milyar Euro’ya ulaşmış oldu. Engie böylece enerji dönüşümünde lider rolü oynadığını ve çevre dostu finansmanın gelişimini desteklediğini göstermiş oldu.

Bu bononun gelirleri; Grubun yenilenebilir enerji veya enerji verimliliği projelerinde  ve doğal kaynak koruma projelerinde ve bu alanlara Ar-Ge yatırımlarında, sosyal etki ENGIE fonu “Rassembleurs d’Energies” projelerinde yer alan ortak katılımlarda finansman sağlamak için kullanılacaktır.

KAYNAK

http://www.engie.com/en/journalists/press-releases/engie-bonds-of-which-green-bond/


TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN AB ENERJİ STRATEJİLERİ VE ÖNCELİKLERİ DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

KONU-3-2

Avrupa Birliği tarafından enerji alanında mali olarak desteklenen ilk proje olan “Türkiye Enerji Sektörünün AB Enerji Stratejileri ve Öncelikleri doğrultusunda Geliştirilmesi” projesinin kapanış töreni, 20 Eylül 2017 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda (ETKB) gerçekleştirildi.

Projenin temel hedefleri elektrik, doğalgaz, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sektörlerinde AB ile tam mevzuat uyumunun sağlanması; bunun yanında, ilgili mercilerin ve yenilenebilir enerji sektörünün desteklenmesidir. Proje, doğalgaz piyasasının serbestleştirilmesi ile birlikte, doğalgaz ticareti altyapısının iyileştirilmesini ve enerji-verimli finansmana erişimin arttırılması yoluyla, enerji-verimli yatırımların büyütülmesini amaçlamaktadır.Tüm paydaşların da teyit ettiği üzere, özellikle Türkiye’de enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerji eylemlerinin desteklenmesi açısından bu proje, başlangıçtaki hedef ve amaçlarının çok ötesinde gerçekleşmiştir. Birçok yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımı, piyasadaki bazı KOBİ’ler tarafından da etkin bir şekilde kullanılmış olan fizibilite çalışmaları ve banka raporlarıyla desteklenmiştir. Ayrıca, yeni ya da mevcut düzenlemeler hazırlanırken mevzuattaki farklılıklar ve düzenleyici etki analizi büyük ölçüde dikkate alınmaktadır. ETKB’nın teknik ve idari kapasitesi, çeşitli çalıştay, eğitim ve çalışma ziyaretleriyle güçlendirilmiştir.

Bunların yanı sıra BOTAŞ’ın gaz ticareti platformu için işlevsel ve teknik şartname hazırlanmıştır. Böylece, BOTAŞ’ın Avrupa gaz şebekesine tam entegrasyonu için teknik kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra, gaz piyasasındaki ticaret faaliyetleri de artacaktır.

AB finansmanlı ve 11,8 milyon Euro bütçeli bu proje, yalnızca Türk gaz sisteminin tam entegrasyonu üzerinde değil, aynı zamanda Türkiye’deki sürdürülebilir enerji yatırımları üzerinde de önemli bir etki yaratacak, AB-Türkiye enerji işbirliğini güçlendirerek geliştirecektir.

KAYNAK

http://www.abhaber.com