ENGIE Hakkında


ENGIE GRUBU

ENGIE, ana iş alanlarını (Elektrik, Doğalgaz, Enerji hizmetleri) düşük karbon ekonomisine doğru Enerji Dönüşümündeki ana konuları - arz güvenliği, kaynakların rasyonel kullanımı, iklim değişikliğinin en aza indirgenmesi ve sürdürülebilir enerjiye erişim - göz önünde bulundurarak sorumlu bir büyüme modeli çerçevesinde geliştirmeyi hedefler.

Grup, aşağıdaki 4 ana sektöründeki uzmanlığı ile hükümetlere, toplumlara, şehirlere ve iş yerlerine verimli ve yenilikçi çözümler sağlamaktadır:

 • Bağımsız Elektrik Üretimi
 • Yenilenebilir Enerji
 • Sıvılaştırılmış Doğal Gaz          
 • Enerji Verimliliği

ENGIE, 153.000 çalışanı ile 70 ülkede faaliyette bulunmaktadır. Türkiye’de 40 seneden fazla süredir aktif çalışmaktadır. 

ENGIE TÜRKİYE

ENGIE, Türkiye enerji pazarındaki en büyük yabancı yatırımcılar ve önde gelen doğal gaz dağıtıcıları arasında sayılmaktadır ve Türkiye’de Bağımsız Elektrik Üreticisi olarak iki adet Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ne sahiptir. 

ENGIE, Türkiye operasyonlarını 390 çalışanı ve Tractebel Engineering’de 113 çalışanı ile yürütmektedir.

 • Ankara’da kendi Elektrik Üretim Tesisi (770 MW) olan Baymina’yı işletmektedir.
 • Tekirdağ’da ortak olduğu Elektrik Üretim (480 MW) Tesisi Uni-mar’ı işletmektedir. Uni-Mar’ın Bakım ve Onarım hizmetlerini bir ENGIE Kuruluşu olan NPE üstlenmiştir.
 • Üretim ve Dağıtım alanlarında, santrallere ve sanayi tesislerine Bakım ve Onarım hizmetleri vermektedir.
 • ENGIE’ye ait, Türkiye’nin üçüncü en büyük doğalgaz dağıtım şirketi olan İZGAZ’ı işletmektedir. (2,4 BCM/Y)
 • ENGIE, Türkiye’deki faaliyetlerini arttırmak amacıyla birçok Yenilenebilir Enerji Projesi üzerinde çalışmaktadır.
 • Elektrik ve doğal gaz satış piyasasında da faaliyet göstermektedir.
 • Mühendislik hizmetleri alanında faaliyet gösteren grup şirketi Tractebel Engineering de Türkiye’de aktif bir şekilde çalışmaktadır.
 • Sinop Nükleer Projesinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. 
ENGİE-TURKEY-MAP

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________